04-05-2019 Op eigen hok.

De laatste week is er veel gebeurd op ons eigen hok en elders.

Vorige week vrijdag schrokken de jongen op vanwege een mooie zwarte poes die een poging deed om bij de jongen te komen welke op het dak van ons bijgebouw zaten. Waren er in het begin nog een 17 jongen weg van de 52, savonds ontbraken er nog een zestal op het appel. Gelukkig zijn er zaterdag ondanks het slechte weer nog 5 terug gekomen. Hierdoor stond de teller op 51 van in totaal 54 jongen van de eerste ronde.

1 van de jongen welke op de zaterdag terug kwam.

Maar na het weekend was de mest van de jongen niet om aan te zien. Groen en waterdun, echt smerig en beslist geen vaste mest. Sommige jongen kwamen niet meer bij de voerbak. Geweldig balen en zeer krap gaan voeren (zuivering) en meteen 4 in 1 mix van De Weert over het voer gedaan. Hierna werd de mest elke dag iets beter en de jongen elke dag los gehad. Tevens appelazijn toegevoegd aan het drinkwater. Nu weer mooie mest aan het worden en de jongen wilden graag naar buiten om te vliegen. Afgelopen vrijdag trokken de jongen een goede 25 schat ik voor het eerst goed weg en waren ze een klein half uur uit het zicht. Savonds ontbraken er nog een viertal jongen en in tegenstelling tot de voorgaande week is er helaas geen enkel jong meer nagekomen. Ze zitten schijnbaar te ver weg. Per saldo nu dus nog 47 jongen aanwezig van de 54. Aangezien ze nu weer mooi gezond worden kan het de aankomende week wel eens een risico volle week worden voor de jongen als ze weer gaan trekken. Maar erop vertrouwen dat de goede duiven wel terug komen. Wordt vervolgt.

De tweede ronde groeit als kool en de meesten zijn nu geringd. De eerste jongen vliegen al uit de broedvakken. Ik verwacht er wel een 60 af te kunnen zetten.

Het vlieghok heeft 4 afdelingen, twee voor de ouden met elk 12 broedvakken en twee afdelingen voor de jongen. De eerste ronde jongen zit ik de derde afdeling en de tweede ronde jongen zal in de vierde afdeling moeten.

Maar in de vierde afdeling zitten nu nog een 13 kweekkoppels welke zullen moeten verhuizen.

Een zestal koppels zullen er gaan verhuizen naar Sabine en Maurice die speciaal daarvoor 6 kweekboxen hebben gemaakt. Onderstaand een foto van de kweekboxen welke door Maurice zijn gebouwd. Vakmanschap.

Zelf zijn we ook bezig om een klein hokje te bouwen voor een 6 tal koppels kwekers met daarnaast een zomerhok voor 24 weduw doffers waar we niet mee gaan vliegen. Alleen de duivinnen zullen mee gaan met de vluchten. Het kleine hok schiet mooi op en komt de aanstaande week gereed zodat de kweekkoppels op tijd kunnen verhuizen. Onderstaand een foto van de bouw van het hokje.