15-05-2021 Morlincourt 400km. AFGELAST

Van de NPO hebben wij bericht ontvangen dat wij komende zaterdag 15 mei en op zaterdag 19 juni a.s. niet mogen lossen in Péronne. Dit i.v.m. gemaakte afspraken uit het NPO-losplaatsen beleid. Denk daarbij aan het gevaar van kruislossingen. Dit wil men voorkomen door ons aan de oostkant van de lijn Roodeschool-Parijs te houden.

Er is daarom door het bestuur besloten dat de geplande midfondvluchten (M19 en M24) vanuit Morlincourt zullen worden gehouden.

Deze wijziging brengt een extra reistijd met zich mee. Om toch te proberen zo vroeg mogelijk op de losplaats te zijn is er besloten dat het geplande ophaalschema van komende vrijdag 14 mei wordt aangepast. Iedere rit uit het ophaalschema zal om 18.30 uur starten. Dit betekent dat de duiven bij uw vereniging 30 tot 60 minuten eerder worden opgehaald. In de onderstaande link vindt u het gewijzigde ophaalschema.

Weersituatie zaterdag 15 mei.
De beste omschrijving van het weer is op dit moment “wisselvallig weer”. Zon, opklaringen en enkele regen- en/of onweersbuien wisselen elkaar dan af, maar daar kan je als duivenliefhebber natuurlijk niks mee. Maar het geeft wel de onzekerheid in de verwachting voor komende zaterdag weer. Over België en Nederland in de vroege ochtend plaatselijk nevel, mist en/of laaghangende bewolking die in de vroege ochtend snel oplost. Deze gaat over in stapelwolken welke in de loop van de ochtend al plaatselijk het buienstadium kunnen bereiken, waarbij zelfs een klap onweer waarschijnlijk lijkt.
Over Frankrijk vergelijkbare omstandigheden in het noorden en noordoosten, maar vanuit het westen trekt een bewolkings- en neerslagzone dichterbij die met name voor de westelijk gelegen losplaatsen voor problemen kan gaan zorgen. Vroeg lossen kan niet agv de nevel/mist/lage bewolking over België en Nederland en lang wachten kan eigenlijk ook niet agv de genoemde zone. Het is nog pas
donderdag dus er kan het eea veranderen maar hou rekening met een lange zit.

Ik hoop dat onze Lossingcommissie morgen gaat besluiten om niet naar Morlincourt te rijden maar naar bijvoorbeeld een Quievrain dus een Vitesse afstand. Daardoor is de kans een stuk groter dat er zaterdag alsnog gelost kan worden. Heb vertrouwen in onze lossingscommissie dus we wachten af. Ben wel van plan om alle vliegduiven mee te doen.

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in),

Gezien de weersvooruitzichten voor komend weekend hebben wij van onze Lossingscommissie, IWB en bestuur NPO het dringend advies ontvangen om de vlucht (M19) Morlincourt af te gelasten. Als bestuur hebben wij besloten dit advies over te nemen. De geplande midfondvlucht Morlincourt is afgelast!

We zijn er ons van bewust dat wij hiermee ons aanvullend wedvlucht reglement niet nakomen. We zijn echter van mening dat wij dit dringende advies niet kunnen negeren en het belang van onze duiven voorop moeten stellen. We vragen dan ook uw begrip voor onze besluit.

We overwegen nog om komende dinsdag een extra trainingsvlucht te gaan organiseren. Alleen zijn de vooruitzichten voor komende dinsdag op dit moment ook niet geweldig. Vandaar dat wij hierover pas in de loop van het weekend een definitieve beslissing zullen nemen. Uiteraard zullen wij u daarover ook informeren.

Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om u een toelichting te geven over de besluitvorming om afgelopen week op vrijdag in Dizy-le-Gros te lossen.

De afgelopen week hebben wij via de mail en app diverse complimenten en vragen gekregen over de besluitvorming betreffende de lossing afgelopen vrijdag (M18) in Dizy-le-Gros. Alle berichten individueel beantwoorden is onbegonnen werk vandaar ik langs deze weg graag een algemene toelichting wil geven.

Als eerste wil ik iedereen bedanken waarvan wij de complimenten op onze beslissing hebben ontvangen en iedereen die heeft aangegeven begrip te hebben voor ons besluit. Bedankt voor uw positieve reacties!

Dan wil ik graag toelichten hoe het besluit tot stand is gekomen. Afgelopen donderdag heeft onze concoursleider, voorzitter Gert Visser, contact gehad met onze Lossingscommissie. De lossing verantwoordelijke van dienst heeft nadat hij advies had gekregen van het IWB contact opgenomen met Gert omdat een lossing op zaterdag niet mogelijk leek en er voor zondag grote temperatuurwisselingen werden verwacht. Ervaring leert dat de temperatuurwisseling een groot probleem kan zijn voor een goed verloop. De lossing verantwoordelijke vraagt of het een optie is om de duiven al op vrijdag te lossen omdat dit vooralsnog de beste dag lijkt te zijn.

Het verzoek om al op vrijdag te lossen is vervolgens door het bestuur besproken. Hierbij gaf onze hoofdconvoyeur aan uit ervaring te spreken dat het bij grote temperatuurwisselingen vragen is om moeilijkheden en mocht deze situatie werkelijkheid worden hij de duiven niet zal lossen. We hebben ons tijdens het overleg ook gerealiseerd dat het voor de werkende leden een uitdaging zou worden om te kunnen deelnemen en om de duiven thuis te kunnen zien komen. Verder is er contact geweest met de NPO of een lossing op vrijdag problemen geeft met de lossingsvergunning. Dit was niet het geval als onze hoofdconvoyeur maar contact zou opnemen met de correspondent van Dizy-le-Gros om hem te informeren over een vervroegde lossing.

Als bestuur hebben wij rond drie uur de knoop doorgehakt en een beslissing genomen om op vrijdag te gaan lossen.

Vervolgens moesten de leden worden geïnformeerd. Het probleem hierbij was dat ik niet thuis was en ook niet in de gelegenheid was om u voor half zes á zes uur te informeren. Nu gaat de tamtam snel en kan ik alleen bij de mailinglijst van onze afdeling. Om toch iets van berichtgeving te verspreiden heeft onze tweede secretaris wel een bericht op onze site geplaatst en ervoor gezorgd dat het nieuws ook via Facebook bekend werd. Er wordt overigens gewerkt aan een oplossing zodat in de toekomst ook iemand anders de leden per mail van informatie kan voorzien.

Achteraf gezien hebben wij het enige en juiste besluit genomen door onze duiven al op vrijdag te lossen. Lossingen afgelopen weekend, zowel zaterdag als zondag, laten zien dat het verloop slecht was. Vluchten stonden lang open, grote gaten in de aankomsten en veel duiven ontbraken ’s avond nog op de hokken.

Het is niet onze doelstelling om dergelijke besluiten vaker te nemen. Maar mocht het in de toekomst opnieuw voorkomen dat de vrijdag als enige mogelijkheid overblijft om een normale vlucht te hebben dan zullen wij deze kans niet voorbij laten gaan.

Door ons besluit was het voor een enkeling spijtig genoeg niet mogelijk om deel te nemen. Het bestaan van streepvluchten biedt hierin wellicht enige troost.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur Afdeling 9

Arjan van de Willige
Secretaris