16-08-2023 Heb je het al gehoord? (5) (Willem Mulder)

Ze zeggen dit, ze zeggen dat. Dit artikel gaat wederom over de zin en de onzin die in duivenland de ronde doet. Kleine stukjes dus, waarover (ik althans) niet een heel artikel zou schrijven. Het zijn vragen, die me nogal eens worden gesteld of meningen die vaak worden geuit. Wat werkt, wat niet? Wie heeft er gelijk, wie ongelijk?

Kruiden zijn vergif voor duiven. (?)

Er is de laatste tijd nogal eens over geschreven en niet ten onrechte. Sommige kruiden producten zouden zelfs verboden stoffen hebben bevat, die op de dopinglijst staan.

Wat mij betreft  is het bewust toevoegen van stimulerende middelen volstrekt onacceptabel. Duivensport dient een eerlijke sport te zijn en alles wat daar tegenin gaat ben ik tegen. Soms zijn er zaden en vruchten waar bepaalde stoffen in zitten die op de dopinglijst staan. Maar die waardes liggen zo laag, dat ze geen enkele invloed hebben op prestaties van duiven. Er moet eerst uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar worden gedaan en dan pas kun je maatregelen treffen en maximale waardes vaststellen.

Sommige fabrikanten van kruidenmiddelen hebben de neiging vele soorten bij elkaar in te stoppen. Op de pot staat dan: wel 10 of 20 verschillende heilzame kruiden in één pot. Waarom? Omdat de duivenliefhebber daar kennelijk waarde aan hecht. Des te meer, des te beter. Volgens mij zijn er wel degelijk kruiden die een goede en heilzame werking op duiven kunnen hebben. Maar laten we voorzichtig zijn met uitgebreide combinaties, want daar kan veel ellende van komen. Je moet er dus verstand van hebben en er zijn volgens mij maar weinig mensen die dat hebben. Voor velen van ons moet alle hocus pocus  echter uit één of ander chemisch potje komen en daar geloof ik nou weer niet in. Er zijn ook de nodige tegenstanders van kruiden. Sommige medici lopen daarin soms voorop. Vanwege de toxische verbindingen en dubieuze “genezende werking” en daar is best iets voor te zeggen!! Zij beroepen zich op de medische wetenschap en vinden de rest kwakzalverij. Dat is hun waarheid. Alles dient eerst voor 100% bewezen te zijn. Daarna komt het product op de markt voor vaak kruidige prijzen…. Vaak met een ellenlange waslijst aan bijwerkingen. En daar wordt ik nou weer niet goed van. Er zijn ook dierenartsen die juist zoeken naar de natuurlijke oplossingen, omdat zij inzien dat het anders moet. Wat mij betreft zouden de geneesheren eens minder bezig moeten zijn met elkaar te beschuldigen of belachelijk te maken. Minder met hun gelijk en hun waarheid. Het is maar wat je zoekt: gelijk of geluk. Het gaat er toch om DAT het dier weer gezond is geworden en niet wat daarvoor heeft gezorgd. Hopelijk kennen we nog het werkwoord: “samenwerken”? Of het principe: “wederzijds respect”? Daar komen we vast verder mee.

Willem Mulder.