17-12-2021 Mail n.a.v. Oplichting.

De onderstaande mail mocht ik ontvangen naar aanleiding van mijn blog inzake Oplichting.


Hallo Wim,

Ik lees geregeld jouw verhalen op je site. Prachtig, ga zo door!

Met jou ben ik van mening dat er veel bedrog plaatsvindt bij het verkopen van duiven via internet. Vroeger gebeurde dat ook wel bij fysieke verkopen. Dan stond er achter in de zaal een stroman die de prijzen opdreef en een aantal kocht. Die duiven kon je naderhand weer aantreffen in de reportages over de verkoper!

Een sterk staaltje heb ik afgelopen week nog gezien bij de verkoop van de duiven van J. N. Daar werd een duif aangeboden de 20-1188120 met de bijgesloten stamkaart.

Zoals je kunt zien klopt deze stamkaart niet. De vier grootouders zijn blauw (gekrast of geband). Het is dan volgens de erfelijkheidsleer onmogelijk dat een kleinzoon ineens rood is! Bovendien komt de grootmoeder aan de kant van de vader, blauw gekrast volgens de stamkaart, uit twee blauw gebande ouders! Onmogelijk volgens de erfelijkheidsleer.

Ik heb de verkoopsite gewezen op deze fouten. Er is niks mee gedaan. De duif is uiteindelijk verkocht voor EUR 400. Een kat in de zak dus!

Evenals jou heb ik ook gezien dat een bekende liefhebber op eigen naam en op de naam van zijn vrouw biedt!

Ook heb ik de verkoop gezien van alle vliegduiven van een liefhebber uit ZW-Drenthe. Die liefhebber schrijft ieder jaar dat de prestaties minder zijn omdat hij de beste vliegduiven naar het kweekhok heeft verplaatst! Hij schrijft nu op zijn site dat hij niet weet of hij komend seizoen nog wel meedoet. Werkelijk alles in de duivensport staat hem tegen.

Succes met de aankoop van een kweekdoffer. Als ik jou was zou ik gaan voor koop 4 of koop 9 van de verkoop van Kamp/Kippers op Duiven.net. Het voordeel is dan dat als de duif niet voldoet het niet zoveel pijn doet als je de duif opruimt!

Met vriendelijke groet,

A. B.


In verband met privacy heb ik de stamkaart van de 20-1188120 niet geplaatst.

De schrijver van de mail heeft gereclameerd bij de betreffende verkoopsite. Helaas heeft hij geen enkele reactie ontvangen en is de duif niet uit de verkoop gehaald. Het zegt veel over de betreffende verkoopsite.

Wellicht is het een idee om een groep van postduivenliefhebbers te vormen met de naam FOLLOW THE PIGEON.

Deze groep kan dan onderzoek doen naar de diverse duivenverkopen, en zaken die niet in orde zijn, na hoor en wederhoor aan de kaak stellen.

Vergelijk het maar met FOLLOW THE MONEY. Zie https://www.ftm.nl/

Dat zou de duivensport beslist ten goede komen.