21-12-2022 Kerstboodschap.

Blijf kalm temidden van het lawaai en de haast en gedenk hoe vredig de stilte kan zijn.

Blijf op goede voet met alle mensen zonder uzelf te verloochenen.

Spreek de waarheid, rustig en helder en luister naar anderen, zelfs al lijken zij dom en onwetend, ook zij hebben iets te zeggen.

Vermijd luidruchtige en agressieve mensen, zij zijn een kwelling voor de geest.

Als u zichzelf met anderen vergelijkt, zou u ijdel of verbitterd kunnen worden, er zullen altijd mensen zijn die slechter of beter zijn dan u.

Verheug op wat u hebt bereikt en nog wilt bereiken.

Blijf belang stellen in uw eigen ontwikkeling, maar blijf bescheiden, dit is uw werkelijke bezit bij het steeds wisselende fortuin in de tijd.

Wees behoedzaam in zaken, want de wereld is vol bedrog.

Maar laat u hierdoor niet afleiden van de werkelijke waarden.

Velen streven naar hoge idealen en overal ontmoet u heldendom om u heen.

Blijf uzelf, veins vooral geen genegenheid.

Wees ook niet cynisch ten aanzien van de liefde, want tegenover alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras.

Aanvaard goedmoedig het klimmen der jaren, doe met gratie afstand van uw jeugd.

Ontwikkel geestkracht om u te wapenen bij onverwachte tegenslag.

Maar maakt u zich geen zorgen om hersenschimmen.

Vrees wordt vaak geboren uit vermoeidheid en uit eenzaamheid.

Betracht een gezonde zelfdiscipline, maar wees vriendelijk voor uzelf.

Wees zorgvuldig en streef naar geluk.

De bovenstaande kerstboodschap dateerde van 1692 en is gevonden in Baltimore, Zuidwest Ierland.