30-11-2017 Welkom

Hartelijk welkom op onze nieuwe website.

Graag willen wij u meenemen naar onze beleving van onze mooie duivensport. Vooral het genieten van de aankomsten van de duiven en je hobby bij huis kunnen beoefenen staan voorop. Waarom nu pas een eigen website, dat had te maken met het gebrek aan vrije tijd waardoor het onderhoud van een eigen site in de verdrukking zou komen te staan. Gelukkig krijgen we wat meer vrije tijd en de prestaties zijn er ook naar om een eigen site in de lucht te houden.

Wij zullen een soort blog/logboek gaan bijhouden met actuele zaken en hoe wij de duivensport beoefenen en wat er voor gedaan moet worden.

Wellicht kunt u daar de pluspunten uit halen en er uw voordeel mee doen. Wij hebben geen geheimen en zullen zeer open schrijven waardoor u een goede inkijk krijgt hoe je bijvoorbeeld een mooie ploeg duiven het gehele jaar zo gezond mogelijk kan houden.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Dini en Wim

Onderstaand een foto van ons vlieghok