25-05-2018 Coli

Het enten tegen de coli afgelopen dinsdag morgen en de nacht in de mand hebben waarschijnlijk de doorslag gegeven en de emmer doen overlopen. Wouw mijn duiven hebben de coli stevig te pakken. Op de dinsdagmiddag nog wel de jongen los gehad maar toen wilden er een stuk of drie …

22-05-2018 Jonge duiven enten

Vanmorgen om 9 uur de dierenarts besteld om mijn jongen te enten voor de jaarlijkse paramixo enting. Maandagavond reeds alle jongen in het donker in de 5 mandjes gepakt en de ringnummers genoteerd. Ik heb van de kwekers 3 ronden gekweekt en ben zeer vroeg begonnen met het kweken. Eerst …