23-05-2023 Blikvangers (20-05)

Ook nu weer op de zaterdag 20 Mei prachtige vluchten maar best pittig met de noordoosten kopwind. Van alle afdelingen de lostijden mooi vroeg op tijd smorgens. Het was vooral de westkant van onze afdeling die profiteerde van de NO wind. Maar dat doet niets af van de geweldige prestaties …