04-10-2022 Electra.

Zowel in het vlieghok als in het kleine hokje, hebben we nog geen electra kabels gemonteerd. Dat was begin 2019 toen het hok gereed was een bewuste keuze omdat er meer verbouwd moest worden dan alleen de nieuwbouw van ons vlieghok. Andere verbouwingen hadden op dat moment meer prioriteit. Maar …

STELLING: Wetenschappelijk rapport over inversie moet het verliezen van onze duiven verminderen, maar het geeft ons juist meer verliezen.

Het IWB is mede verantwoordelijk voor het lossen van onze duiven De letters staan voor Instituut Wedvlucht Begeleiding. Het IWB team heeft een zwaarwegende adviesbevoegdheid aan lossingverantwoordelijken inzake het lossen en de afstemming van de lossingen. Zwaarwegende adviesbevoegdheid wil zeggen dat in principe door lossingverantwoordelijkeniet wordt afgeweken van het standpunt …

26-09-2022 Vliegploeg 2019

Het eerste jaar dat wij jonge duiven hebben gekweekt in Hengelo was in 2019. We hebben in dat jaar ongeveer 100 jongen gekweekt en ook van Hans Breukers hebben we nog een stuk of 15 jongen gekregen. De helft is heel voorzichtig gespeeld op de natourvluchten. Ze zijn met 1 …