03-01-2022 Sangershof.

Mijn overbuurman in Neede, Hans van de Berg had ook postduiven. Ik kwam er veel want ze woonden om de hoek van mijn ouderlijk huis waar pa en ik de duivensport beoefenen. Hij was degene die mij tipte dat het huis tegenover hem te koop kwam met een mooi stuk grond erbij.

In het jaar 1996 ging Hans van de Berg naar de Sangershof in Zutphen om een aantal jonge duiven aan te schaffen. Hij had er succes mee, toen Hans van de Berg stopte met de duivensport heb ik al zijn weduwnaars in totaal 10 stuks over genomen. Ik woonde pal tegenover hem dus de doffers overgewend en zeer succesvol mee gevlogen op de snelheidsvluchten.

Maar bij de overname van de doffers zat ook de brochure van de kweekkoppels met afstamming van de Sangershof. Zie onderstaande afbeeldingen.

Sangershof het kweekhok van Marcel Sangers, een mooi stukje historie.
Dit is de laatste pagina, zoals u kunt zien had Marcel Sangers in 1996 het aantal van 9 kweekkoppels zitten waar de geinteresseerden jonge duiven van konden kopen.

Maar de tijden veranderen hard, had hij in 1996 nog maar een 9tal kweekkoppels zitten, nu in 2021 is dat aantal uitgegroeid tot een totaal van 119 kweekkoppels. Ja u leest het goed het is geen typfout, het zijn er echt 119.

Klik maar op deze link, dan kunt u het zelf zien.

Er staan 6 koppels op een pagina, er zijn 20 pagina’s maar op pagina 20 staat 1 koppel minder dus 119 kweekkoppels in totaal waar u uit kunt kiezen. De bedragen die u moet betalen voor een jonge duif uit dat koppel staat erbij. Deze varieren van 500 euro per jonge duif en dan oplopend tot een 15.000 euro per jonge duif.

In 2020 werd er een samenwerkingsverband aangegaan met Pipa om aan samenkweek te gaan doen. Kijk maar op deze link.

Nu loopt er een verkoop van alle vliegers van 2020 en ouder en kwekers van 2019 en ouder + jonge duiven 2020 en 2021 uit speciale koppelingen van Marcel en Brian Sangers.

Er worden in totaal 594 duiven aangeboden. Ik heb mij laten vertellen dat er 422 duiven van het jaar 2021 worden aangeboden. Het lijkt erop dat alle jongen welke hij gekweekt heeft uit zijn 119 kweekkoppels en die niet verkocht zijn, nu allemaal tegelijk in de veiling zijn beland.

Wat hij ook slim doet is om bij koop 1 van deel 1 zijn 2 beste duiven aan te bieden waaruit de koper er 1 mag kiezen. Dat houdt in dat Marcel 1 van zijn beste twee duiven zelf behoud.

Weet u wat geldezels zijn?

Steeds meer mensen worden slachtoffer van criminelen die via de bankrekeningen van deze mensen geld witwassen. Met een financiële beloning in het vooruitzicht geven, veelal jongeren (o.a. studenten, scholieren) toestemming grote bedragen tijdelijk op hun rekening te zetten. Dit worden geldezels genoemd. Doe dit niet want u bent strafbaar!
De gevolgen voor de geldezel en hun ouders zijn ingrijpend. De pakkans vanuit de banken is namelijk ontzettend hoog. De jongeren draaien op voor de schade en ze worden strafrechtelijk vervolgd. Met als gevolg een forse schuld met bijbehorende afbetalingsregeling en een strafblad. Verder kunnen deze jongeren acht jaar lang geen gebruik maken van de financiële diensten van banken. Ze kunnen dan bijvoorbeeld geen lening afsluiten of een nieuwe rekening openen. Dat laatste is bijvoorbeeld lastig als de jongeren geld gaan verdienen en hun werkgever het salaris niet kan overmaken.

Weet u wat biedezels zijn?

Dat zijn meestal vermogende personen die in samenspraak met de verkopende of organiserende partij biedingen verrichten om ervoor te zorgen dat de opbrengst verhoogd wordt zonder dat ze zelf een duif kopen. Als tegenprestatie ontvangt hij een vooraf afgesproken bedrag of een aantal jongen etc. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de organiserende of verkopende partij zelf de biedezel is of iemand van zijn familie of uit eigen kring aanwijst om de biedingen te verrichten. Een buitenstaander kan dat niet controleren, dat kan alleen de organiserende partij die de bieders de wachtwoorden verstrekt en de achterliggende namen, plaats en e mail adressen beheerd. Het is niet uit te sluiten dat er meerdere biedezels zijn zodat ze samen mooi het koopbedrag kunnen liften. Het is niet verboden en de pakkans is dus nihil.

Mocht je echt geinteresseerd zijn om een duif aan te schaffen dan ben je toch niet zo dom om tussendoor te gaan bieden waardoor de prijs van de duif alleen maar oploopt. Bij de verkoop van jongen van Kamp-Kippers zijn wij pas gaan bieden 10 minuten voordat de verkoop afliep.

Zo gaat dat ook bij de topduiven van de verkoop van de Sangers duiven, pas aan het einde van de verkoop laten de echte geinteresseerden zich zien met hun biedingen. De biedezels maken daar slim gebruik van.

De biedingen tot op het moment van dit schrijven op koop 1 van deel 1 van de veiling.
De biedingen tot op het moment van dit schrijven op koop 1 van deel 2 van de veiling.

Zoals je kunt zien is de biedezel bij deze veiling Munger. Ik heb getracht op internet uit te zoeken wie Munger is maar zowel bij Munger pigeons als bij Munger postduiven krijg ik geen gegevens te zien waardoor we kunnen zien wie Munger is. Wedden dat Munger deze duiven niet gaat kopen.

Bij beide duiven staat er een kooporder in op naam van Munger want telkens in dezelfde minuut wordt het bod verhoogd. Alleen bij koop 1 van veiling 1 was zijn kooporder 120.000 en bied hij nu per bedrag mee of hij heeft zijn kooporder verhoogd maar dat is pas zichtbaar bij de volgende bieding. (Kijk naar de bied tijden)

Marcel en Brian Sangers gaan straks gewoon op de oude voet verder in de duivensport, maar nu met een dik gevulde portemonnee. Dat doen ze samen met Pipa bijzonder goed en daardoor zal hun duivenverkoop een geweldig succes worden.

Als de kopers van koop 1 van deel 1 en 2 van de veiling zich in de luren wil laten leggen door de biedezel dan moeten ze het zelf maar weten. Vaak hebben die geld zat zodat ze er geen seconde van wakker liggen.

Af en toe kom je nog wel eens wat gekke dingen tegen op het internet. Zo ook met de onderstaande foto van de duif welke nu bij duivennet te koop staat. Ziet u het?

Op de foto heeft de duif geen ring om. Leuk dit. Een oplettende lezer attendeerde mij erop dat ook bij de duif op de kweekcatalogus van Sangershof de ring niet zichtbaar is. (LOL)