03-12-2021 Duivendiefstal en Brand.

Als postduiven liefhebber is het heel erg om mee te maken dat dieven er met je duiven vandoor gaan. Ook het meemaken van een brand op je duivenhok is erg om mee te maken.

Naar aanleiding van de recente diefstal bij de gebroeders Homma uit Steggerda heb ik besloten om deze blog te schrijven.

Het zou mooi zijn als de duivensport beschikt over een calamiteitenteam welke kan worden ingezet bij een duivendiefstal of een brand op je duivenhok.

Het calamiteitenteam heeft als doel om de voorzetting van de duivensport bij de gedupeerden te waarborgen en om zorg te dragen voor een goede nazorg. Ook de voorlichting ter voorkoming van calamiteiten bij de duivenliefhebbers is een doel op zich.

Onderstaand zal ik uitleggen welke personen er onderdeel kunnen uitmaken van het calamiteitenteam.

  • Het eerste aanspreekpunt van het calamiteitenteam is de voorzitter met als 2e backup de tweede voorzitter. Deze moeten bij een calamiteit als eerste gebeld worden zodat zij meteen kunnen inschatten welke hulp er geboden kan worden. Onderstaand de gespecialiseerde leden van het calamiteitenteam.
  • Persvoorlichter, deze kan de gedupeerden helpen door het contact te onderhouden met de pers en ook met de sociale media.
  • Psycholoog, psychosociale hulp is dan beschikbaar voor de slachtoffers of getuigen zijn van een schokkende gebeurtenis. De Psycholoog kan borg staan voor een goede nazorg.
  • Verzekeringsdeskundige, deze kan samen met de slachtoffers bekijken in hoeverre de schade gedekt wordt door een verzekeringsmaatschappij en daarbij helpen als aanspreekpunt van de gedupeerden met de verzekeringsmaatschappij.
  • Onderzoekteam, dit team van personen met kennis kan helpen bij het verzamelen van informatie wat naar de daders moet leiden. Verder in dit blog zal ik een ruimere omschrijving maken wie er in het onderzoekteam moeten zitten.
  • De duivensport waarborg manager, deze heeft vooraf afspraken gemaakt met de eigenaars van de commerciele hokken die jonge duiven beschikbaar stellen aan de gedupeerden bij een calamiteit. Dit zal ik ook wat ruimer beschrijven, zie verder in dit blog.

Het onderzoekteam heeft als opdracht om onderzoek te doen bij een calamiteit en om de leden van de NPO voorlichting te geven hoe calamiteiten het beste te voorkomen zijn. Hierin zitten ex politie agenten, schade experts en brand experts etc. Ze kunnen ter plekke onderzoek doen en informatie verzamelen welke eventueel gedeelt kan worden met de politie. Ook een buurtonderzoek behoort tot de mogelijkheden indien de politie die niet uitvoerd. Door bijvoorbeeld alle diefstallen te volgen krijgen ze wellicht een goed beeld hoe het te voorkomen was geweest of zelfs zicht op de dadergroepen. Als je nu leest dat tijdens de inbraak het alarm even uit stond terwijl in werkelijkheid de daders deze op afstand hadden uitgezet, kan het onderzoekteam voorlichting geven hoe dit te voorkomen. Andere duivenliefhebbers hebben daar dan ook baat bij. Ook zou het onderzoekteam tegen een vergoeding ingezet kunnen worden bij een onafhankelijk advies inzake brand- of diefstalbeveiliging. Afijn een belangrijk team waar de duivensport veel baat bij kan hebben.

Nu de omschrijving van de Duivensport Waarborg Manager. Een mooie benaming vind ik zelf. Deze (afgekort) DWM heeft vooraf afspraken gemaakt met de eigenaars van de commerciele hokken om eventueel jongen af te staan bij een calamiteit. Ik denk dat veel eigenaars van de commerciele hokken daar graag aan mee willen doen. De DWM kan dan in samenspraak met de gedupeerden afspraken maken over de voortzetting van hun hobby. Indien het een overnachtspeler is kan de DWM de gedupeerde helpen aan jonge duiven van bijvoorbeeld een Jellema en Batenburg van de Merwe etc. In het geval van de gebroeders Homma kan de DWM de gebroeders helpen aan jongen van Koopman, Verkerk, De Bruijn, Eijerkamp, Hooijmans etc. De DWM regelt dan de contacten met de eigenaars van de commerciele hokken en maakt de afspraken wanneer de jongen in overleg geleverd kunnen worden. Er kunnen natuurlijk ook niet commerciele hokken aan mee doen.

Het voordeel van het calamiteitenteam is voor de gedupeerden dat er veel specialisme in huis wordt gehaald. Een goede nazorg wordt geboden. En dat de duivensport kan worden voortgezet. Het zal de gedupeerden veel werk uit handen nemen waardoor ze hopenlijk weer vlot kunnen doorgaan met hun gewone leven.

Tot slot, dit is mijn eerste gedachte en het bovenstaande zal niet compleet zijn. Ik ben vast wel wat vergeten. Maar met ongeveer een 15.000 liefhebbers moet het toch mogelijk zijn om een calamiteitenteam te vormen.

De gebroeders Homma zijn er vast erg druk mee geweest want hun postduivendiefstal nieuws was te zien in verschillende TV programma,s. Ook op de radio was het nieuws van de postduivendiefstal te horen. De meeste kranten hebben er aandacht aan besteed. Gelukkig hebben ze een afbeelding van een auto met daarin de vermoedelijke daders. Laten we hopen dat het de politie naar de daders kan lijden en dat de media aandacht ervoor gezorgd heeft dat er bruikbare tips binnen zijn gekomen. Zo zullen de daders vast ergens overnacht hebben.