04-09-2018 Peter Janssen dreigt met een rechtzaak.

Het is dinsdagmiddag 12.51 uur als mijn mobiel over gaat, het is Henk ten Hoopen uit Neede. ik ken Henk vrij goed heb jaren met hem in het bestuur gezeten en hij woont niet al te ver bij mij vandaan dus verwacht dat hij een keer wil komen buurten. Niets is minder waar want hij belt namens de lossingscommissie en verzoekt mij om het verhaal op mijn site aan te passen. Volgens hem klopt er niets van en ik wil graag weten wie dan wel de lossingsverantwoordelijke is geweest maar helaas wil de heer ten Hoopen mij geen naam geven. Heb hem dus verteld  dat ik mijn site niet ga aanpassen.

Aangezien de heer ten Hoopen ook in het afdelingsbestuur zit heb ik hem meteen aangesproken over het feit dat er duiven van 1 vereniging uit Haaksbergen (op 2 liefhebbers na) welke normaal in kring 2 meevliegen nu ineens in het seizoen mee vliegen met de duiven van kring 3. Onze container gaat zelf naar Haaksbergen toe om de duiven op te halen. Er is pas achteraf op 27 augustus (nadat reeds 2 Natour vluchten zijn gevlogen) een schrijven van de voorzitter van kring 3 de heer van der Bovenkamp ontvangen waar het volgende in staat:

Schijnbaar is er onder een aantal liefhebbers in onze kring ophef ontstaan over het feit dat de duiven van liefhebbers van 1 van de verenigingen uit Haaksbergen mee zijn geweest met de natourvluchten. Op verzoek van onze afdeling is zowel CC de Achterhoek alsmede Kring 3 gevraagd of zij bereid waren deze duiven mee te vervoeren en te lossen met onze duiven. CC de Achterhoek en Kring 3 zagen hier geen problemen in. 

Ik ben van mening dat deze ingrijpende maatregel vooraf besproken had moeten worden in een vergadering met de verenigingen en niet zoals nu in de achterkamers wordt geregeld en besloten. Het is een grote minachting naar de leden vergadering toe. Ook het feit dat er in het voorjaar een hevige discussie was over de invlieg duiven en deze verboden werden, legt men eenvoudig naast zich neer. De duiven staan niet in concours van de Kring 3 terwijl ze wel worden mee genomen en gelost op een andere losplaats dan dat Kring 2 vliegt. Dat de vereniging zelf een verenigingsuitslag maakt doet niet ter zake, ze horen in concours te staan bij de Kring 3. 

Het zal dan ook geen toeval zijn dat kring 3 de derde Natour vlucht welke gepland stand als afdelingslossing vanuit Duffel geen doorgang wil laten vinden en dat Kring 3 zelf naar Tienen wil gaan zoals geschied met wederom de duiven van Haaksbergen aan boord. 

De heer ten Hoopen vertelde mij dat hij mijn weigering om de site aan te passen ging voorleggen aan de lossingscommissie. Om 13.03 uur was daarmee het gesprek beëindigd. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Om 13.37 uur wederom telefoon en nu heb ik meneer Peter Janssen aan de telefoon. Hij vertelde dat hij druk was geweest met de lossing van Nanteuil en niets te maken had gehad met de lossing van Tienen. Wel gaf hij toe dat in 2016 er een fout was gemaakt met de opgave van het aantal duiven naar Pipa toe. Ik heb hem wel drie keer gevraagd wie er dan wel verantwoordelijk was voor de lossing van Tienen maar ook van hem kreeg ik niet te horen wie dat was en dus ook mijn site niet ging aanpassen omdat ze niet het tegendeel van mijn bewering willen bewijzen. Hierna kwam het dreigement dat hij contact wou opnemen met zijn advocaat en de verliezer de kosten zou moeten betalen. Ik heb hem verteld dat ik wil weten wie de verantwoordelijke persoon was voor de lossing en als deze persoon ballen heeft, mij moet bellen en zeggen ik was het. Pas dan wordt de site aangepast. Na exact 19 minuten en 10 seconden was dit gesprek ook afgelopen.

NOTE:

1. Ik vind: Als leden van een vereniging mogen wij transparantie verwachten.  Als lid hebben wij recht op informatie en besluitvorming via de    vergaderingen en dus geen achter kamertjes besluitvorming dat is niet democratisch, leden vormen het hart van elke vereniging wees daar dus zuinig op.

2. In Nederland heb je het recht van vrije meningsuiting, zolang het tegendeel niet is bewezen pas ik mijn site niet aan.

3. Het zou Peter Janssen sieren om uit de lossingscommissie te stappen om belangen verstrengeling te voorkomen, hij vliegt bijzonder goed met zijn duiven en ligt compleet op de voorhand. 

Wellicht komt er nog een vervolg maar we zullen dat met veel vertrouwen tegemoet zien. 

Onderstaand de info op onze afdeling site betreffende de lossingscommissie.

Lossingscommissie

Contactpersoon van de Lossingscommissie is Henk ten Hoopen. Hij is bereikbaar op tel. 0545-291734 of per e-mail duivenhenktenhoopen@planet.nl

Leden van de Lossingscommissie zijn: Ben ten Barge, Enrico Doldersum, Henk ten Hoopen, Peter Janssen, Leo Sterken en Jan Visser.

 

Zie ook www.wimwillemsen.nl/31-08-2018-tienen/