07-09-2018 Hoor en Wederhoor de Afdeling reageerd.

Vandaag de onderstaande reactie mogen ontvangen van de secretaris van onze afdeling de heer van de Willige met betrekking wie er verantwoordelijk was voor de lossing van Tienen.

Geachte heer Willemsen,
 
In de bijlage treft u twee blogs welke ik op uw website heb gelezen. Normaal gesproken is het niet mijn gewoonte te reageren op alles wat op internet geplaatst en geschreven wordt. Maar omdat u een vrijwilliger uit onze afdeling onterecht in een negatief daglicht plaats wil ik daarvoor een uitzondering maken.
 
U schrijft in uw beide blogs over de heer Janssen. Wat u over hem en bepaalde zaken denkt en schrijft is niet aan mij om daarover te oordelen. Wat mij wel stoort is dat u in beide blogs onwaarheden over hem schrijft.
 
In het blog van 10 januari 2018 schrijft u o.a. dat de heer Janssen in 2016 met voorkennis heeft gehandeld door zijn duiven op twee vluchten thuis te laten. En in het blog van afgelopen weekend schrijft u dat de heer Janssen de duiven bewust later heeft gelost omdat dit hem zelf beter uitkwam. Ik wil u over deze beweringen meegeven dat ze berust zijn op onwaarheden.
 
De heer Janssen zou in 2016 deel gaan uitmaken van onze Lossingscommissie. Maar door gezondheidsproblemen is hij pas in de loop van 2017 toegetreden tot onze Lossingscommissie. Vanaf het moment dat hij in 2017 actief lid werd van onze Lossingscommissie is hij zich pas met het e.e.a. gaan bemoeien en heeft hij inzage gekregen in de weersinformatie die verstrekt wordt door het IWB en ZIMOA. Verder kan ik u mededelen dat afgelopen zaterdag de duiven in Tienen niet zijn gelost door de heer Janssen en hij hiermee ook geen enkele bemoeienis heeft gehad. De duiven van Tienen zijn afgelopen zaterdag gelost door de heer Ten Barge. Het was de bedoeling geweest om beide vluchten om 9.00 uur te lossen. Maar om kruislossingen te voorkomen is de lostijd van Kring 1-2 een kwartier vervroegd en zijn de duiven van Kring 3 een halfuur later gelost.
 
Ik wil u dan ook vriendelijk verzoeken beide blogs over de heer Janssen op kort termijn van uw website te verwijderen. Daarnaast zou het u sieren aan de heer Janssen, zowel persoonlijk als publiekelijk, uw welgemeende excuses aan te bieden. Mag ik hierin rekenen op uw medewerking? Alvast bedankt.
 
Met vriendelijke groet,
 
Arjan van de Willige
Secretaris Afdeling 9

 

Onderstaand mijn antwoord op zijn schrijven/mail.

 

Geachte heer van de Willige,

Hartelijk dank voor uw mail en uitgebreide toelichting met betrekking tot het vrijwilligerswerk van de heer Janssen. 

Mooi om te lezen dat U wel de transparantie hanteerd en de naam noemt van de lossingsverantwoordelijk voor de wedvlucht Tienen. Helaas wilden de heren Ten Hoopen en Janssen mij de naam niet vertellen wie er verantwoordelijk was geweest voor de lossing. Jammer want dat had U een hoop werk bespaard. 

Ik heb hoor en wederhoor hoog in het vaandel staan en vindt dat mijn lezers goed geinformeerd moeten worden. Daarom zal ik uw schrijven op mijn site zetten.

Met de heer Janssen heb ik afgesproken dat zodra ik weet wie de lossingsverantwoordelijk namens onze afdeling is voor de wedvlucht vanaf Tienen ik mijn blog zou aanpassen. Dat ga ik dus doen.

Met vriendelijke sportgroeten,

Wim Willemsen