06-04-2019 Coördinaten

Vandaag hadden we afgesproken om 13 uur dat de heer Kögging uit Deurningen zou aankomen om ons nieuwe coördinaat te bepalen.

Ging dat vroeger nog met een grote kaart van de woonplaats waar je op de locatie een gat met een speld in moest prikken en daarna werd opgestuurd waarna je de coördinaten thuis kreeg opgestuurd. Nu is dat wel even wat anders want een Gps apparaat (Garmin Gps 60) bepaald aan de hand van minstens 6 satelieten wat het juiste coördinaat is.

De kosten bedragen 10 euro welke zijn voor de aanwezige functionaris van de Afdeling, de heer Kögging dus om zijn vervoerkosten te kunnen dekken.

Tevens moet er een bestuurslid van de vereniging bij aanwezig zijn om erop toe te zien dat alles eerlijk verloopt en om het formulier voor hokcoördinaten te ondertekenen. Zie de foto van het formulier. Opvallend: Formulier van 2005 met links onderaan een telefoonnummer duivenopvang en voor melden diefstal van duiven een 06 nummer.

Heren hartelijk dank voor onze nieuwe coördinaten.