08-07-2024 Absurd duivensport anno 2024.

Moet u nu eens kijken naar de onderstaande afbeelding en dan vooral naar de nummers 1 en 2.

Ziet u ook wat ik zie, de nummer 1 heeft een kortere afstand dan de nummer 2 en klokt zijn duif 22 minuten later dan de tweede duif op de langere afstand en staat toch als eerste geklasseerd.

Nu kun je mooi zien wat een puinhoop de neutralisatie regeling van de ZLU veroorzaakt of is de neutralisatie regeling zo ingewikkeld dat Compuclub er ook niets van snapt. Dit kan geen mens meer goed of recht praten.

Ik heb zelf jaren lang de overnacht vluchten gespeeld en ook de opkomst van de belangstelling voor de internationale vluchten vanuit Pau, Agen, Barcelona, Marseille, Narbonne en Perpignan bij de postduivenliefhebbers die boven de rivieren wonen mee gemaakt.

De Zuid Limburgse Unie (ZLU) was een promotor in het begin voor deelname aan de internationale vluchten voor de zuidelijke liefhebbers. In het begin deden de liefhebbers boven de rivieren maar mondjesmaat mee en hadden de zuiderlingen een geweldige overtal aan duiven mee ten opzichte van de liefhebbers boven de rivieren. Ik vond het altijd een zeer oneerlijk spel omdat de zuiderlingen avonds vaak nog een duif konden draaien en de liefhebbers boven de rivieren niet. Dat had tot gevolg dat de zuiderlingen mooie prijs series konden draaien en de liefhebbers boven de rivieren maar een enkele duif op de uitslag hadden staan.

Met de groeiende belangstelling voor de internationale vluchten bij de liefhebbers boven de rivieren ontstonden er ook nieuwe fondclubs om het spel aantrekkelijker te maken voor die liefhebbers. Zo ontstond de Fondunie 2000, Fiante, Fondclub marathonvliegers en de bestaande fondclubs zetten ook de ZLU vluchten op hun programma. Zelfs Marathon Noord heeft een aparte competitie voor de ochtendlossingen. (Internationale vluchten)

Met als gevolg dat het aantal deelnemers en het aantal duiven spectaculair groeiden van liefhebbers die boven de rivieren woonden.

Maar met de invoering van de elektronische klok met de chipringen kregen de liefhebbers steeds meer inzicht wanneer een duif die vroeger zat te wachten op het hok totdat de liefhebber naar buiten kwam net voor afloop van de neutralisatie tijd, de duif daadwerkelijk was aangekomen en op welk tijdstip. De liefhebbers gingen duiven aanschaffen die het doorvliegen de nacht in, in zich hadden zitten. Arjan Beens had duiven die dat zeer goed konden, hoeveel liefhebbers hebben zijn soort (Miss Gijsje ofwel MG) wel niet in hun kolonie overnachtduiven ingebracht. Wie kent zijn filmpje niet van zijn nachtelijke aankomsten van zijn duiven.

Hierdoor was het vooral op de vluchten met een behoorlijke snelheid mogelijk om boven de rivieren een 1 prijs te vliegen van Nederland/ZLU op de internationale vluchten.

De ZLU zat daar behoorlijk mee in zijn maag want ze zagen nu ook in dat de prestaties van de zuidelijke liefhebbers verwateren en de liefhebbers boven de rivieren steeds meer duiven gingen draaien binnen de neutralisatie tijd met als gevolg veel vroege noteringen op de ZLU uitslag.

Toen bedacht de ZLU een nieuwe eigen neutralisatie regeling die zeer gunstig is voor de zuidelijke deelnemers en dus zeer nadelig was voor duiven op de grotere afstanden.

De diverse fondclubs boven de rivieren hebben de nieuwe neutralisatie regeling bestudeerd en waren door de uitkomsten van de berekeningen vel tegen het voorstel van de ZLU.

Het ZLU bestuur was not amused en het heeft tot gevolg gehad dat er geen uitnodigingen meer werden gestuurd aan de fondclubs boven de rivieren voor het diner met de ZLU wat daarvoor jaarlijks wel het geval was. Toen liet het ZLU bestuur zich al van zijn slechtste kant zien, kinderlijk gedrag noem ik het.

Maar via de NPO heeft het ZLU bestuur toch kunnen bewerkstelligen dat hun nieuwe neutralisatie regeling in stemming zou worden gebracht op de NPO leden vergadering.

Helaas is door toedoen van de afdeling 10 die voor de nieuwe regeling stemde samen met de zuidelijke afdelingen, waardoor er net een nipte meerderheid ontstond, de nieuwe neutralisatie regeling aangenomen voor de ZLU wedvluchten. Ik heb zelf nooit begrepen waarom de afdeling 10 voor de nieuwe regeling stemde die zeer nadelig was voor hun eigen leden.

Tja, toen hadden we 2 verschillende neutralisatie regelingen.

  • De ZLU neutralisatie regeling voor de vluchten vanuit Pau, Agen, Barcelona, Marseille, Narbonne en Perpignan
  • De internationale en nationale oude neutralisatie regeling.

De internationale overwinnaar van de wedvlucht vanuit Barcelona is een andere winnaar dan bij de ZLU.

Deze tweedeling zou je als fondclub niet moeten willen hebben. Je weet bij voorbaat al dat er veel gedoe van komt. Nu komt er veel kritiek op de ZLU neutralisatie tijd als in de praktijk de liefhebbers er mee geconfronteerd worden.

Kijk naar het voorbeeld bovenaan deze blog, dat is niet uit te leggen. Ja in zoverre dat de hele neutralisatie regeling van de ZLU niet deugd.

Wat doet het ZLU bestuur, ze gedragen zich wederom als kleine kinderen die hun zin niet krijgen en gooien hun bestuursfunctie er bij neer aan het eind van het vliegseizoen, einde van de ZLU schrijven ze ook nog. Ze vinden zichzelf vast zo belangrijk (de niet 80 jarigen) dat ze er niet eens bij nadenken dat hun bestuursfunctie kan worden over genomen door anderen.

Ik ben zelf van mening dat Sil van Vliet de terechte winnaar is. Er moet in overleg met de landelijke fondclubs een nieuwe neutralisatie regeling komen en dus niet de eenzijdige ZLU neutralisatie regeling. Deze kun je pas invoeren als de nieuwe regeling ook internationaal wordt overgenomen zodat je maar 1 vluchtwinnaar kunt krijgen als de 1e internationaal in ons land valt.

Eerlijkheidshalve moet ik wel vermelden dat de ZLU zeer goed bezig is geweest om de concoursen te beveiligen voor fraudeurs. Zo werd er een extra controle nummer in de chipring ingelezen na het inkorven op de verzamelplaats waardoor de mogelijkheid om te frauderen bijna werd uitgesloten.

Maar met het onderstaande persbericht van de ZLU denk ik dat zelfs fraude nog mogelijk is op de ZLU wedvluchten.

Persbericht ZLU

Persbericht Agen.

Maandag 24 juni jl. zijn de duiven van Agen ingemand, opgehaald in de lokalen en gebracht naar het verzamelpunt in Olen. Daar worden de volle manden overgeplaatst naar de duivenwagens van Bauwens en de restmanden samengesteld tot volle manden die dan ook in de wagens van Bauwens worden geladen.

Tot overmaat van ramp ontdekt vandaag, zondagmorgen dhr. Frank Jacobs van Afdeling Limburg dat in de wagen waarmee de duiven van Agen in Limburg zijn opgehaald vijf ZLU manden stonden met duiven erin. Op dat moment heeft dhr. Jacobs direct ons D.B. ingelicht en een dierenarts benaderd hoe de duiven het best verzorgd kunnen worden. Aan de hand van de mandenlijsten bleken de vijf manden afkomstig te zijn van vereniging 2404 uit Beek.

Onmiddellijk zijn de eigenaren van de betreffende duiven nagetrokken en geïnformeerd over hetgeen gebeurd is. Betreffende liefhebbers zijn naar de afdelingsloods in Geleen gekomen en hebben hun duiven daar afgehaald. De duiven die wij uit de manden hebben gehaald bleken in een relatief goede conditie te verkeren. Echter helaas hebben ook vijf duiven het niet overleefd.

Bij het lossen van de Limburgse vrachtwagen in Olen is klaarblijkelijk iets niet goed gegaan. Het moge duidelijk zijn dat dit nooit had mogen gebeuren en wij begrijpen de emotionele reacties van eigenaren. De ZLU betreurt de situatie ten zeerste en biedt haar oprechte excuses aan.

Een woord van dank aan dhr. Jacobs die alert heeft gereageerd en de duiven op de juiste wijze heeft verzorgd.

Bestuur ZLU.

Het is best triest dat het controle systeem bij de ZLU faalt bij het verzamelpunt in Olen. (België) Maar dit had nooit mogen gebeuren en zijn menselijke fouten, ook zal er beslist veel te weinig toezicht zijn geweest anders was dit niet gebeurt. Best gek dat er een prachtig systeem is om een extra nummer in te lezen in de chipring om fraude te voorkomen en dat het dan bij het vervoer van de duiven mis gaat. De begeleiders/overladers hebben schijnbaar nog de mogelijkheid om te frauderen omdat er onvoldoende toezicht is.

Helaas is er meer wat aansluit bij het bovenstaande en dat betreft de wedvlucht vanuit Barcelona.

05-07-2024 Mededeling van Belgische Verstandhouding – Barcelona 05/07/2024

Hallo allemaal,

Gisteren is er iets heel ernstigs gebeurd…

De Franse begeleider werd betrapt op het toevoegen van een product aan het drinkwater…

Ik werd onmiddellijk op de hoogte gebracht door de voorzitter van het Belgisch sportcomité en de Belgische nationale voorzitter…

In dit stadium van het onderzoek weten we niet welk product werd verspreid… het product zal worden geanalyseerd…

De hele vrachtwagen zou dit product hebben gehad (Franse contingent en een deel van de Belgen)…

We hebben onmiddellijk beslist om de begeleider te isoleren…

Een diepgaand onderzoek zal worden uitgevoerd om te bepalen of deze persoon alleen heeft gehandeld, of in opdracht van een andere persoon…

Dit is een trieste en schrijnende zaak voor alle vrijwilligers en liefhebbers van onze passie…

We hebben hard gevochten om een Fransman aanwezig te laten zijn bij elke manifestatie en dit soort actie bezoedelt al dat werk en brengt de Franse duivensport in diskrediet…

We wachten het resultaat af, maar het is waarschijnlijk dat er in de komende dagen een klacht zal worden ingediend tegen deze persoon. Ik zal deze persoon uiteraard dagvaarden en ik zal Benoit vragen aanwezig te zijn…

Ik heb ook de Belgische bestuurders gewaarschuwd dat we de Franse begeleiders terugtrekken van andere komende evenementen.

Als liefhebbers was het niet meer dan normaal dat u op de hoogte werd gebracht en we willen zo transparant mogelijk zijn in de opvolging van deze zaak.

Met vriendelijke groeten

Christophe…

Het positieve aan het bericht is dat de Franse begeleider betrapt is en de openheid van de organisatie.

Maar je geloofd toch amper wat je leest.

Nog even terug komen op de ZLU, hoe nu verder? De kinderlijke, niet 80 jarige bestuurders gaan het boek sluiten wat staat in hun laatste persbericht. Dus einde van de ZLU. Prima, weg met die naam en weg met de ZLU neutralisatie regeling. De activiteiten dienen overgenomen te worden door een nieuwe organisatie die voortkomt uit de andere fondclubs. Meteen een mooie nieuwe naam verzinnen voor de nieuwe organisatie. Het eerste opstartjaar zal even lastig zijn maar daarna kan er voor heel Nederland een mooi en eerlijk spel worden geboden.