20-02-2023 Gedragscode duivensport.

Ondertussen ben ik er wel achter gekomen dat de laatste waarschuwing die E-T ontving niets te maken heeft met opbouwende kritiek op het NPO beleid.

Opbouwende kritiek is altijd goed, je krijgt er een discussie door waardoor vaak de optie wordt benoemd om er een nieuw beleid op te maken. Belangrijk is dat je ook meedenkt in oplossingen.

Het neersabelen van een beleid is makkelijk maar daar schiet niemand iets mee op.

De laatste waarschuwing voor E-T had te maken dat hij op zijn site geschreven had dat hij nooit pas gespeende jongen met de kop in de waterbak drukt als ze nog niet zelfstandig hebben gedronken. Zijn verdere betoog heeft hem de laatste waarschuwing opgeleverd.

In deze tijd liggen de sporten met dieren onder een vergrootglas. Je kunt dus gerust alles schrijven als het maar niet dierenwelzijn raakt. Schrijf dus nooit: “Ik heb twintig duiven naar de Otto verwezen.” of: “Ik heb de duif de kop afgetrokken!”.

Ik denk dat diegene die schrijven over onze mooi duivensport er nog aan moeten wennen dat we nu in een andere tijd leven.

Zo ontvang ik onlangs weer onze landelijke duivenkrant Het Spoor der kampioenen.

Onze kater Jamie vind het ook een mooi blad.

Ik vraag mij af of de hoofdredacteur op de hoogte is van de inhoud van de gedragscode duivensport.

Wie gaat er een laatste waarschuwing ontvangen als deze regels overschreden worden? Is dat de hoofdredacteur die verantwoordelijk is voor de stukken welke geplaatst worden? Of krijgt de schrijver van het artikel de laatste waarschuwing? Haha wellicht krijgen ze er beide één.

In “Van de redactie” schrijft de hoofdredacteur over de sport in het voetlicht brengen. Helemaal mee eens onze mooie duivensport op een positieve manier promoten.

Maar nu adviseer ik de hoofdredacteur om eens bij hem in zijn eigen blad (06) te kijken.

In een reportage over kampioenen van de afdeling 7 staat de volgende koptekst, “aan de hand van de prestaties hebben we keihard geselecteerd en slechts 1 vliegdoffer over gehouden”. Raakt dit het dierenwelzijn? Mmmmmmm je kunt je er wel wat bij voorstellen. Ik denk zelf dat dit nog wel kan maar het zit op het randje. Verstandiger is om dit in het vervolg niet meer te gaan publiceren.

Ook staat er een artikel in met de koptekst, “ongewenste bezoekers”. Raakt dit het dierenwelzijn? Ja, wel degelijk en niet zo’n klein beetje ook. Wat in het betreffende artikel staat is nog een stuk erger dan wat E-T schreef op zijn site. Beslist een laatste waarschuwing waardig. Hanteert het NPO bestuur de slogan, gelijke monnikken gelijke kappen? Dat betekent dat je mensen die dezelfde fout maken, op dezelfde manier behoort te behandelen. Omdat dat wel zo eerlijk is.

Ik denk niet dat het NPO bestuur dat gaat doen en dat ze alleen reageren indien er een klacht wordt ingediend.

Een actuele bedreiging voor onze mooie duivensport is op dit moment zeker de vogelgriep. Plaatselijk worden er gebieden afgesloten waar geen vervoer meer mag plaatsvinden. Hierdoor kunnen vele liefhebbers niet meer meespelen met de vluchten en wordt hun hobby grotendeels tijdelijk stil gelegd.

De oplossing ligt bij de Europese Unie. Maar het duurt allemaal heel lang voordat er witte rook uit de schoorsteen komt. Hopelijk gaan de wijzigingen er komen zodat deze actuele bedreiging teniet kan worden gedaan en de duivenliefhebbers niet hoeven te vrezen dat ze worden stilgelegd.

Maar zelf zie ik voor de langere termijn nog een veel grotere bedreiging. Ik schreef er al meerdere keren over. Een aantal eenhokrace’s nemen het niet zo nauw met de diervriendelijkheid. Je kunt er op wachten, maar zonder ingrijpen van de duivensportbonden gaat het een keer fout. Dan komen er vragen in het europees parlement en wordt wellicht de duivensport voorzien van meerdere europese regelwetgeving.

De oplossing ligt bij de duivensportbonden dus ook bij onze NPO bond. De NPO is de beleidsdrager van de gedragscode duivensport. Eenhoksraces moeten ook een gedragscode krijgen waar ze aan moeten voldoen. In ieder geval moet het diervriendelijk zijn. Voldoen ze daar niet aan dan volgt er uitsluiting om eenhoksrace’s te organiseren door de organisatie.

Helaas zie ik nog geen enkel beleid in deze. Het grote geld regeert. Pipa verkoopt steeds meer duiven van de verschillende eenhokrace’s zonder te kijken naar de diervriendelijkheid van de verschillende eenhoksrace’s. Die kijken alleen naar het geld net als de duivenliefhebbers die meespelen op die eenhokrace’s.

Ik ben zeer benieuwd of onze NPO wel binnenkort beleid maakt inzake de eenhokrace’s. Waar ik ook benieuwd naar ben, of bijvoorbeeld op de te organiseren Olympiade er plaats wordt gemaakt voor de zeer dieronvriendelijke “Derby Arona” die op Tenerife wordt gehouden? Of laat de NPO dan ook het geldelijke gewin het zwaarst wegen?