22-02-2023 Klimaatmetingen containers.

Onze Afdeling 9 Oost-Nederland heeft het afgelopen jaar klimaatmetingen laten uitvoeren in hun containers met een nieuw meetsysteem. De uitkomsten daarvan kunnen nog wel eens zeer belangrijk zijn om toekomstige verliezen, vooral bij de jonge duiven, tegen te gaan.

Onderstaand de uitleg van het bestuur van de Afdeling 9 en het NPO bestuur.

Klimaatmetingen containers:
De voorzitter geeft aan dat wij tijdens het seizoen 2022 een nieuw meetsysteem in gebruik hebben genomen om het klimaat in de containers te meten. Het nieuwe meetsysteem is in twee wagens ingebouwd. Dit om wekelijks op twee vluchten het klimaat te kunnen controleren. Vanuit het bestuur zijn D. K. en H.E. betrokken bij de klimaatmetingen. D. K. geeft aan dat E.D. ook betrokken is bij de klimaatmetingen in onze containers. Vervolgens legt hij uit dat in het verleden alleen de temperatuur en luchtvochtigheid is gemeten. Deze meters moesten in dat systeem wekelijks worden uitgelezen en worden vertaald door de WOWD in een overzicht. Door het vele en omslachtige werk werd er niet wekelijks gemeten. In het nieuwe meetsysteem werken we met drie vaste meetpunten in de container die 24/7 per dag zijn uit te lezen via een app. In het nieuwe meetsysteem wordt naast de temperatuur en luchtvochtigheid ook fijnstof en CO2 gemeten. In het nieuwe systeem is ook in te stellen dat er een waarschuwing (per sms of mail) wordt gestuurd indien waardes over een bepaalde grens gaan. De eerste meetresultaten geven geen zorgwekkende waardes aan. Wel komt naar voren dat de CO2 een aandachtspunt is. Als de wagen stilstaat dan stijgt de CO2. We hebben dit besproken met de WOWD. Voor het CO2 gehalte is nog geen vergelijkingsmateriaal beschikbaar. De WOWD adviseert daarom om voorlopig nog niets te doen. Hierin speelt ook mee dat veranderingen niet altijd ten goede komen. Al met al is men zeer positief over dit meetsysteem. Dit geldt ook voor de WOWD. Mogelijk komt de WOWD met een advies dat dit meetsysteem een standaard moet worden bij iedere afdeling. De voorzitter geeft aan dat er een verschil zit tussen een perfect systeem en perfecte vluchten. Er wordt weinig gemeten bij andere afdelingen. De WOWD komt nog met de boven en ondergrenzen. Van daaruit kun je conclusies gaan trekken. De WOWD geeft ook aan deel deze informatie nog niet teveel omdat er dan verkeerde conclusie worden getrokken. De voorzitter zegt toe dat de resultaten op den duur met de leden worden gedeeld. (Bron: notulen ALV afd. 9 Oost-Nederland 24 okt. 2022)

Onze afdeling heeft 7 van deze trailers.

Voor aanstaande maandag staat de algemene ledenvergadering van Afdeling 9 Oost-Nederland gepland.

Ook hier worden de meetgegevens wederom besproken. (Nadere toelichting tijdens de vergadering) Mede naar aanleiding van vragen. Zie het onderstaande.

Ontvangen van P.V. (0603) Reisduif Almelo:

Geacht afdeling bestuur,

De Reisduif 0603 Almelo wil bij deze de volgende voorstellen indienen voor de voorjaarsvergadering van maandag 27 februari 2023.

1. Het openbaar maken van de klimaat metingen die in 2022 genomen zijn in de containers tijdens het vervoer van onze duiven, de marginale openheid van de metingen tijdens de laatste najaarsvergadering heeft gezorgd voor veel argwaan en achterdocht, waardoor de discussie blijft bestaan of de kwaliteit van ons vervoer in de afdeling die nu al 17 jaar gaande is. OPENHEID KAN VERHELDEREND WERKEN, en experts kunnen hier dan een oordeel over geven. Dit alles om het vervoer van onze duiven optimaal te laten verlopen.

Reactie bestuur: 1. Zoals al tijdens de ledenvergadering van 24 oktober jl. is aangegeven zullen wij de meetgegevens met u delen zodra er conclusies uit getrokken kunnen worden. De boven en onder waarden moeten hiervoor eerst worden vastgesteld door de WOWD. Dat er veel argwaan en achterdocht zou zijn is bij ons niet bekend. Wel dat er een klein aantal critici zijn.

De containers en manden worden ontsmet voor de winter opslag. Onze afdeling heeft meer dan 3.300 manden in haar bezit.

Tot zover de correspondentie binnen onze afdeling. De CO2 waarden verdienen extra aandacht en de eerste meetresultaten geven geen zorgwekkende waardes aan.

Vooral dat laatste baart mij wel zorgen. Hoe kun je dit zeggen als de WOWD nog niet heeft aangegeven wat de ondergrens en bovengrens is van de CO2 waarden.

Van deze Iveco’s heeft onze afdeling er 3 met daarbij 2 aanhangers. Ook wordt er nog een wagen geleased. Deze worden veel gebruikt voor de africhtingsvluchten en bij de ophaal routes.

Afgelopen vrijdag is er in ‘op de hoogte’ van de NPO een verslag verschenen van een overleg tussen de NPO en de KBDB.

Er staan een paar interessante zinnen, zie hieronder.

Afdelingen binnen de NPO experimenteren momenteel met meetapparatuur binnen de auto’s. Voor tweeduizend euro kan een auto al voorzien worden van meetapparatuur. Bij deze afdelingen zijn verrassende uitkomsten geconstateerd. De hoeveelheid gemeten CO2 in de auto is tijdens het rijden op niveau. Vanaf het moment dat de auto’s stilstaan schiet het CO2 gehalte in de auto’s omhoog. Zodra de deuren opengezet worden zakt het weer heel snel terug naar een goed niveau.

De enige afdeling die CO2 metingen heeft uitgevoerd in enkele opleggers is Afdeling 9. Deze bevindingen zijn dus gebaseerd op die metingen. Tot op heden heeft Afdeling 9 geweigerd de meetresultaten met de verenigingen te delen met als argumentatie dat de WOWD nog geen grenswaardes heeft vastgelegd en dat daardoor nog geen conclusies aan die meetresultaten kunnen worden verbonden. Als ik naar de zinnen uit het NPO verslag kijk, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de werkelijke reden een andere is…

Stilstand met dichte deuren komt het meest voor tijdens de ophaalroute. Ligt daar dan misschien een link met de indruk die velen al enige jaren hebben, dat als er grote verliezen zijn bij de eerste vluchten met de jongen, dat deze dan het grootst zijn bij de verenigingen die vroeg in het ophaalschema zitten en afnemen naarmate ze later in het ophaalschema zitten? Misschien een idee om tijdens de ophaalroute en het overladen alle deuren te openen waar duiven achter zitten voordat met laden begonnen wordt.

Grote schoonmaak voor de winterstalling.

Het bovenstaande zal zeker besproken worden. Meten is weten zeg ik altijd. Onze afdeling is de koploper wat betreft de metingen in containers in Nederland. Daarvoor verdienen ze zeker een pluim.

Wel is het belangrijk om als eerste de eigen leden te informeren en deze meetresultaten met hen te delen. Uiteindelijk hebben de leden de kosten betaald voor de metingen en de apparatuur.

Het NPO bestuur vond de uitkomst van de meetgegevens zo belangrijk dat ze dit besproken hebben met de KBDB. De hoeveelheid gemeten CO2 in de auto is tijdens het rijden op niveau. Vanaf het moment dat de auto’s stilstaan schiet het CO2 gehalte in de auto’s omhoog.

Laten we hopen dat de meetgegevens ervoor gaan zorgen dat de verliezen van onze duiven sterk gereduceerd kunnen worden.

Een grotere hoeveelheid CO2 in de ruimte, verdringt de zuurstof opname in het lichaam van de duif en dat fenomeen is niet wenselijk. Vooral niet voor (jonge) postduiven die nog gelost worden, zich moeten oriënteren en een inspanning moeten verrichten.

Wordt ongetwijfeld vervolgt.