20-03-2024 Nieuwe vereniging.

Hallo leden van de PV de Luchtreizigers,

Voor de laatste vergadering heb ik Sabine laten weten dat als het kwartje de goede kant oprolt ik zou blijven bij de vereniging, zo niet, dan zoek ik een andere vereniging op. Het kwartje viel dus verkeerd.

Ik ben aangenomen bij de P.V. de Zwarte Doffer in Beckum. Ik ga dus inkorven bij een vereniging uit de CC5 maar kom in de uitslag te staan van de CC4.

Sabine blijft bij de PV de Luchtreizigers waardoor onze combinatie op papier komt te vervallen maar in de praktijk zeker niet.

Ik wil graag iedereen hartelijk danken voor de samenwerking, leuke gesprekken etc.
Tevens wil ik graag met velen van u contact houden en wens ik iedereen een goed seizoen toe maar vooral een goede gezondheid.

Geniet van de aankomsten van de duiven.

Met vriendelijke sportgroeten,

Wim.

Bovenstaand mijn afscheidsbrief aan de leden van mijn oude vereniging.

Voor u lezers van mijn blog is het wenselijk om een toelichting te geven want u begrijpt niets van het kwartje dat de verkeerde kant op rolt.

Daarbij spelen bij mij 2 hoofdoorzaken om te veranderen van vereniging.

De eerste hoofdoorzaak is: (het kwartje)

De PV de Luchtreizigers heeft op 9 februari 2023 een viertal nieuwe bestuursleden gekregen. Alleen de secretaris is blijven zitten. Het nieuwe bestuur heeft de zaken voortvarend aangepakt. Ook is er een commissie benoemd voor de organisatie van de bonnenverkopingen in verband met het 100 jarig jubileum en voor het goede doel Make a Wish. Zelf heb ik zitting genomen in die commissie met 2 bestuursleden en 1 lid. We hebben de duivensport op een hele positieve manier op de kaart gezet, u hebt er vast wel iets van mee gekregen. Er is een verenigingswebsite en facebook pagina aangemaakt, tevens zijn er in 2 bonnenverkopingen meer dan 300 bonnen verkocht wat uiteindelijk een bedrag heeft opgeleverd van 20.000 euro voor Make a Wish. Er zijn ook duidelijke afspraken gemaakt in de ledenvergadering met betrekking tot de actie. Maar helaas heeft onze secretaris dat niet in de notulen gezet van die ledenvergadering omdat hij het er niet mee eens was. De bestuursleden hebben hem daarover aangesproken en hem verteld dat hij de notulen moest aanpassen, wat hij niet gedaan heeft. Helaas heeft de secretaris geen enkele bijdrage geleverd aan de organisatie van de bonnenverkopingen en is hij zelfs niet aanwezig geweest op de beide dagen dat er een forum, markt en bonnenverkoop was.
Het enige wat hij heeft gedaan was de zaak, met behulp van aanwijsbare leugens, lopen te traineren. J. V. (voorzitter) heeft de dag na de laatste bonnenverkoop, na diverse sneren in de bestuursapp van de secretaris, de leden laten weten dat hij met onmiddellijke ingang stopt als voorzitter met de onderstaande tekst.

Ik ben het gezeur in de vereniging compleet zat. Ik stop met onmiddellijke ingang als voorzitter van de vereniging.

Hierop volgde een extra ledenvergadering waarin de andere bestuursleden hebben aangegeven dat zij niet verder in 1 bestuur willen zitten met de secretaris.

De secretaris is kwaad weg gelopen en wilde stoppen met de duivensport en zou zich uitschrijven bij de KvK.
De ledenvergadering heeft verder vergaderd en 3 personen van het bestuur wilden doorgaan, aangevuld met een nieuwe kandidaat voor het secretariaat. Deze nieuwe kandidaat heeft zich tijdens die vergadering aangemeld.

De week erop is de voorzitter op bezoek geweest bij de secretaris om te horen of de overgang van het secretariaat een probleem zou opleveren. De secretaris heeft aangegeven dat hij duiven wil blijven houden en ook lid wilde blijven, wel wilde hij dispensatie aanvragen om in Borne te mogen inkorven.

Maar net voor het weekend voor de ledenvergadering van 22 februari kreeg onze voorzitter een mail van de weggelopen secretaris met de onderstaande strekking.

Naar mening van John, Tim en Richard heeft de secretaris tijdens de extra vergadering , door te roepen “Ik stop met duiven en ik schrijf mij uit bij de KvK” bedankt als secretaris. Echter de secretaris is van mening dat dit niet het geval is en dat hij nog steeds in functie is, in ieder geval tot aan de najaarsvergadering van 2024. Ook is hij van mening dat zowel Tim als Richard hun bestuursfunctie hebben neergelegd tijdens de vergadering en dat hij het enige rechtmatige bestuurslid is.

John, Tim en Richard zijn niet uit op een machtstrijd. Dat is niet in het belang van de vereniging. Wij zullen niet terug keren in een nieuw te formeren bestuur. Uit de vergadering zullen dus een voorzitter, penningmeester en 2 bestuursleden moeten komen om tot het vereiste aantal van 5 bestuursleden te komen.

De secretaris heeft een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid gevonden. Deze 3 heren kunnen alleen de lopende zaken afhandelen en gaan binnen drie maanden op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden.

PV de Luchtreizigers zit in een nieuwe bestuurscrisis.

Als de drie oude bestuursleden waren blijven zitten met een nieuwe secretaris dan was ik gebleven.

Deze drie bestuursleden hebben zeer veel werk verzet voor de vereniging en de duivensport zeer positief op de kaart gezet. Helaas kon er bij het nieuwe bestuur in de ledenvergadering nog geen dank je wel vanaf voor hun bewezen diensten.

De tweede hoofdoorzaak is in mijn ogen nog veel ernstiger:

Het betreft het zeer gewaardeerde lid Bert Aaftink.

Bert Aaftink heeft bij het bestuur van PV de Luchtreizigers een voorstel ingediend om uit de impasse te komen m.b.t. de stichting Hengelo die de eigenaar is van het gebouw.

De secretaris van PV de Luchtreizigers is ook de secretaris van de Stichting. Helaas heeft de stichting na fraude door de penningmeester geen cijfers of verslagen meer gepubliceerd. Daardoor zijn de bestuurders in de stichting hoofdelijk aansprakelijk. Maar wat de vereniging ook geprobeerd heeft ondanks heftige discussies, er kwamen geen cijfers boven water. Het is heel krom en zorgelijk dat je als stichtingbestuurder (de beheerder van het gebouw) niet de stukken wilt overleggen of kascontrole wilt laten uitvoeren door de leden van de stichting.

Bert Aaftink heeft een gesprek gehad met de secretaris die namens Stichting Hengelo en P.V. de Luchtreizigers sprak. (Dat kan eigenlijk niet want de secretaris van de Stichting weigert een kascontrole van zijn eigen vereniging waarvan hij ook de secretaris is, dat is nu juist het probleem)

Afijn, ik zag nog niet zo lang geleden dat Bert Aaftink zijn mailadres niet meer in de maillijst stond van alle leden van de vereniging. Ik heb het bestuur daarop gewezen en die hebben aan de secretaris gevraagd waarom Bert Aaftink niet meer op de maillijst stond. De reden was dat Bert Aaftink geen lid meer was.

Wouw, dat was niet bekend bij de leden.

Ik vertrouwde het niet omdat Bert zelfs wilde bemiddelen om uit de impasse te komen dus heb ik Bert Aaftink er naar gevraagd. Onderstaand zijn antwoord.

Hallo Dini en Wim,

Betaalde elk jaar de contributie.

Heb mijn lidmaatschap niet opgezegd.

Bert

De secretaris heeft Bert Aaftink als lid afgeboekt zonder dat hij zijn lidmaatschap heeft opgezegd. De reden is ongetwijfeld zijn bemiddelingspoging geweest.

Bert Aaftink is ons helaas ontvallen, ik vindt het een zeer kwalijke zaak dat Bert Aaftink dit nog moest meemaken.

Ik vindt dit zelf reden genoeg om de secretaris uit zijn functie te zetten, maar dat is niet meer aan mij besteed.

Ik wil helemaal niets meer met de secretaris te maken hebben die door manipulatie, leugens en bedrog op zijn bestuursplek blijft zitten, vandaar de overstap naar een andere vereniging waar het duivenplezier weer voorop zal staan.

De laatste leugen van de secretaris is dat hij van het najaar herkiesbaar is. Dat moet zijn het voorjaar van 2024. De reden, hij weet dat er een andere kandidaat is voor zijn functie maar wil het niet aan laten komen op een stemming op de voorjaarsvergadering.

Ik stop er mee, kan er een boek over schrijven, ik heb zoiets nog nooit mee gemaakt. Ik ga vooruit kijken en laat de negatieve energie achter mij en ga genieten van de duivensport bij een zeer gezellige vereniging in Beckum.