24-03-2024 Nico van Veen / Stichting behoud duivensport.

Sinds november 2009 is Nico van Veen actief als de-duivencoach.nl. Onder deze naam coach en begeleid hij duivenliefhebbers. Vanaf 1 april 2023 is hij met vervroegd pensioen en kan daarom al zijn vrije tijd inzetten voor het begeleiden van nieuwkomers en herintreders etc om zijn kennis beschikbaar te stellen aan onze sportgenoten.

Zijn uitgangspunt is dat hij hiermee de duivenliefhebber meer plezier van zijn of haar duiven wil laten beleven.

Nico van Veen bezig met zijn hobby.

Nico van Veen schrijft ook artikelen in het Nederlandse postduiven blad “Het Spoor”. Speciaal een column voor beginners en herstarters in onze duivensport.

Nico van Veen heeft nu het plan de stichting in oprichting ter behoud van de duivensport op te richten. Te zijner tijd zal de stichting een eigen website gaan maken en onderhouden.

Hij heeft ook een aantal doelen en acties geformuleerd:

 • Inventarisatie oorzaken terugloop aantal duivenliefhebbers.
 • Bestaande liefhebbers voor de sport behouden.
 • Fonds voor minder financieel draagkrachtigen beheren.
 • De stichting als verbindend element tussen prof en amateur.
 • Verbeteren van het imago van de duivensport.
 • Marktonderzoek gericht op potentiële nieuwe liefhebbers.
 • Nieuwe liefhebbers werven.
 • Voorlichtingsactiviteiten ontplooien voor starters en herstarters.
 • Verenigingen ondersteunen met promotiemateriaal en activiteiten.
 • Onderzoek mogelijkheid attractievlucht met gelijke kansen.

Ik steun zijn plan van harte, denk dat het zeer belangrijk is voor de duivensport.

Wel heb ik zelf twee kanttekeningen te melden bij het bovenstaande plan. Die kunnen we onderverdelen in “De Stichting” en “het nieuwe denken”

We beginnen met “De Stichting”:

Ik heb zelf een zeer negatieve ervaring mee gemaakt met een Stichting. Een stichtingsvorm heeft ook nadelen en is niet altijd de juiste keuze. Wellicht om de nieuwe commissie/vereniging rechtstreeks onder het NPO te laten vallen met eigen middelen en bevoegdheden.

Het betreft hier de Stichting Kring Hengelo met kvk nummer 41028151.

De Stichting Kring Hengelo is de beheerder van het (duivensport) gebouw. Hengelo had vroeger wel een 9 tal duiven verenigingen. Ik heb begrepen dat er na verschillende fusie’s 4 verenigingen hebben gezeten in het gebouw van de Stichting Kring Hengelo. Ook een zangkoor maakte gebruik van het gebouw.

Niets aan de hand, er waren geweldige feesten en de grote kantine zat dan meestal vol met duivenliefhebbers die veel plezier hadden. Ik heb er mooie verhalen over gehoord.

Na enkele fusie’s bleven er twee verenigingen over die gebruik maakten van het gebouw. Echter is 1 vereniging uit het gebouw gestapt en dus uit de Stichting Kring Hengelo en heeft een eigen inkorflokaal in gebruik genomen.

Nu maakt er nog maar 1 vereniging gebruik van het gebouw en vallen er nog 2 verenigingen onder de Stichting Kring Hengelo.

De kantine opbrengsten van het gebouw waren voor de Stichting Kring Hengelo.

Maar in 2013 ging het behoorlijk mis toen men er achter kwam dat de toenmalige penningmeester een behoorlijk bedrag in zijn eigen zak stopte om zijn gokverslaving te kunnen bekostigen. De contante afdragen van de kantine stak hij in zijn eigen zak in de plaats van het bedrag op de bankrekening te zetten.

Dat is onderling opgelost en er is dus geen aangifte van verduistering bij de politie gedaan.

Maar omdat er sprake is van wanbeleid, anders had de toenmalige penningmeester niet het geld kunnen ontvreemden, zijn de andere stichtingsbestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het eventuele verlies.

De betrokken penningmeester heeft wel een deel terug betaald, maar het is niet bekend hoe groot het werkelijke verlies is bij de verenigingen die onder de Stichting Kring Hengelo vallen.

Na dit voorval heeft de secretaris van de Stichting Kring Hengelo ook het penningmeesterschap voor zijn rekening genomen. Echter zijn er nooit meer jaarrekeningen en verslaglegging van vergaderingen gedeeld (wat voorheen wel gebeurde) en dus ook geen kascontroles uitgevoerd.

De Stichting Kring Hengelo heeft nu 2 bestuurders. De voorzitter heeft al lang geen duiven meer en sinds ik in Hengelo ben gaan wonen (eind 2018) heb ik hem nog nooit in het gebouw van de Stichting Kring Hengelo gezien, ik ken hem dan ook niet. De secretaris/penningmeester is ook de secretaris van PV de Luchtreizigers, de vereniging die gebruik maakt van het gebouw.

Sinds 1 juli 2021 is de wettelijke aansprakelijkheid bij een Stichting uitgebreid. Deel je niet de jaarrekening en verslaglegging, ook dan ben je als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk.

Wat er ook geprobeerd werd, er kwam geen inzicht in de cijfers.

 • De duivenvereniging uit Beckum heeft cijfers opgevraagd en niet gekregen. De toenmalige voorzitter van PV de Luchtreizigers heeft geprobeerd om de cijfers bij zijn secretaris op te vragen omdat hij ook de secretaris is van de Stichting Kring Hengelo maar helaas zonder resultaat.
 • De ledenvergadering van PV de Luchtreizigers heeft een persoon aangewezen die de secretaris wilde helpen van de Stichting Kring Hengelo, ook daar is geen gebruik van gemaakt.
 • Ik heb zelf in de vergadering gevraagd of de Stichting Kring Hengelo nog op zoek is naar een bestuurder maar daar werd negatief op geantwoord.
 • Ook is er in de ledenvergadering aangegeven dat er cijfers moeten worden overlegd. Hij heeft toen een banksaldo genoemd maar een getal geeft geen inzicht in de cijfers. De cijfers bleven uit.
 • Bert Aaftink heeft een bemiddelingspoging gedaan waar geen gebruik van is gemaakt, erger nog hij is zonder zijn toestemming of schriftelijke afmelding afgeserveerd als lid van PV de Luchtreizigers en de NPO. (Zie mijn voorgaande blog)

Daarbij komt nog, dat de penningmeester van PV de Luchtreizigers een deurwaarder aan de deur kreeg, om geld te innen van de Stichting Kring Hengelo, en dat is opgelost door de secretaris/penningmeester van de Stichting Kring Hengelo door uit privé het bedrag te betalen.

Ook zijn er afspraken gemaakt door de Stichting Kring Hengelo met de gemeente Hengelo om de carnavalsverenigingen uit Hengelo te helpen aan een gebouw die op de erfpachtgrond gebouwd moet worden waar het gebouw van de Stichting Kring Hengelo op staat.

In de ledenvergadering werd verteld dat als het niet van de grond komt alles bij het oude zou blijven. Later moest eerst een stuk erfpachtgrond niet meer op naam staan van de Stichting Kring Hengelo zodat de carnavalsverenigingen hypotheek zouden kunnen aanvragen.

Hierdoor is het gehele kantine gedeelte al niet meer in eigendom van de Stichting Kring Hengelo, zo vernam ik op mijn laatste ledenvergadering.

Het voormalige bestuur heeft de akten opgevraagd bij haar secretaris maar deze weigert ook om de bestuursleden van PV de Luchtreizigers en de gebruiker van het gebouw, ingave te verstrekken. In de akte staat ook de vergoeding die de Stichting Kring Hengelo ontvangt voor het afstaan van een groot deel van het gebouw.

Wat ook belangrijk is om te weten is dat het gebouw niet verzekerd is tegen brand. Het gebouw staat tegen het spoor van Hengelo aan. (Traject Hengelo – Enschede)

Stel je voor dat het gebouw afbrand, dan wordt ook vast het treinverkeer stil gelegd. De kosten zullen worden verhaald op de eigenaar van het gebouw dus de Stichting Kring Hengelo. Resultaat zal zijn dat de Stichting Kring Hengelo failliet gaat, er een curator aan te pas komt die constateerd dat de beide bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn en dus in privé het ontbrekende bedrag moeten betalen.

Welke bestuurder wil dit risico nu lopen (in ieder geval de twee bestuurders van de Stichting Kring Hengelo) en waarom?

Als je alles bij elkaar optelt dan kan ik als gewezen “Controller” alleen maar zeggen dat alle seinen op rood staan. De kans dat er wederom van fraude sprake is, is naar mijn mening bijzonder groot. Waarom zou je anders geen inzage in de cijfers/akten willen verschaffen, een bemiddelingspoging afserveren en privé zulke enorme risico’s willen dragen?

Je zou aangifte van verduistering kunnen doen bij de politie. Maar je hebt daar geen bewijs voor, laat staan dat de politie tijd heeft of voor je aanklacht aan het werk gaat van vermoedelijke verduistering.

Nu het tweede punt “het nieuwe denken”:

We moeten van onze oude denkpatronen af want dat levert te weinig nieuwe duivenmelkers op. Het beschikbaar stellen van promotie duivenhokken heeft onvoldoende gewerkt. Ook promotiemateriaal etc werkt niet.

We dienen vooral te kijken hoe we de jeugd van tegenwoordig kunnen benaderen en hun interesse kunnen wekken voor de duivensport.

Belangrijk is daarbij het gebruik van een computer/laptop/telefoon door de jeugd.

Als een influenzer het voor elkaar kan krijgen om een grote horde jongeren naar een plek te lokken door een gratis telefoon weg te geven, dan zou ons dat ook moeten kunnen lukken bij de duivensport.

De toekomst van de duivensport hangt samen met het kunnen volgen van de postduif vanaf de lossingsplek via de comouter/laptop/telefoon. Maak er een computerspel van met echte duiven van liefhebbers die de jeugd kan kiezen, waarbij de jeugd een mooie aanlokkelijke prijs kan winnen. Als de jeugd de door hun gekozen duif realtime kan volgen dan zien ze realtime welke prijs ze hebben gewonnen. Die horde jongeren die voorheen naar een plek gelokt werden zitten nu dan achter hun computer/laptop/telefoon om de vlucht, hun gekozen duif, realtime te volgen.

Je kunt nog een stap verder gaan en alleen hiervoor een competitie opzetten voor beginnende liefhebbers die met eigen duiven aan het spel mee willen doen.

Om de kosten laag te houden moeten we voor die beginnende liefhebbers (en wellicht ook andere kleine liefhebbers) af stappen van onze huidige elektronische klokken met hun antennes.

De ZLU zet nu een extra code in de chipring van hun ingezette duiven. Bij thuiskomst kan deze gecontroleerd worden.

Het nieuwe klokken van de aankomsttijd moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus met een telefoon.

Je brengt je duif naar het lokaal, zet deze in en de duif krijgt een extra beveiligingscode mee. De gegevens worden gestuurd naar 1 punt. Elke liefhebber heeft een app met daarin de ingezette duiven per vlucht. Net als bij Compuclub nu op je module zichtbaar is. Via de app op je telefoon moet je de chipring kunnen inlezen met de beveiligingscode. De realtime uitslag zie je dan meteen. Het lijkt mij in de praktijk mogelijk om de aanschaf van een elektronische klok met antennes te kunnen schrappen. Wellicht kun je dit systeem opzetten naast het huidige systeem?

De bovenstaande ideeën zijn een voorbeeld van “het nieuwe denken”.

Nochmaals, stap van de oude patronen af en bedenk iets geheel nieuws waardoor er horden jongeren gelokt worden in de duivensport. Daar ligt onze toekomst.