20-10-2023 Uitgebreid rapport afd. 8 bevestigd “Bij warm weer kun je maar beter niet met je duiven bovenin de wagens zitten”

De afdeling 8 heeft met een nieuwsbrief een uitgebreid onderzoek van metingen in de wagens gepubliceerd. (Vrijgegeven)

De onderstaande tekst kreeg ik van 1 van mijn vaste lezers van mijn blog.

Zie hier dit rapport voor jou/jullie ter informatie (zie blauwe links in onderstaande mail). Omdat ik weet dat jullie bij afd. 9 er ook mee bezig zijn.

In afdeling 8 kun je als duif, voor de zekerheid, op warme dagen maar beter niet bovenin-voor zitten. Sowieso niet bovenin de wagen bij warm weer, dat dachten wij altijd al.

GOU nieuwsbericht

‍Hallo verenigingssecretaris,
Er is nieuwe informatie gepubliceerd op de website van Afdeling 8 GOU. Klik op de titel of op de “Lees verder” van onderstaand introductiebericht om de volledige berichtinformatie en eventuele bijlagen rechtstreeks op onze website te bekijken. 
Wilt u deze informatie ook delen met de leden van uw vereniging? Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,Bestuur Afdeling 8 GOU.

Sportvrienden,

In het seizoen 2021 is het leefklimaat van de duivenwagen in Regio Noord met die van Regio Zuid vergeleken. Het rapport gemaakt door F. Jacobs en A. Winkel (WOWD) is nu ook openbaar. Hieronder is ook de samenvatting weergegeven.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.


Monitoring leefklimaat in duivenwagen Noord en Zuid seizoen 2021

Door W.G.M. ten Dolle | Gepubliceerd: 18 oktober 2023 | Bijgewerkt: 18 oktober 2023 om 22:13

Sportvrienden,

In het seizoen 2021 is het leefklimaat van de duivenwagen in Regio Noord met die van Regio Zuid vergeleken. Het rapport gemaakt door F. Jacobs en A. Winkel (WOWD) is nu ook openbaar. Hieronder is ook de samenvatting weergegeven.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.

Monitoring van het leefklimaat in duivenwagen 0H-46-LL (Noord) en OK-42-VL (Zuid) van Afdeling 8, seizoen 2021
F. Jacobs, A. Winkel (2022). Rapport van Afdeling 8 i.s.m. de WOWD, van december 2022. Met financiële en technische ondersteuning van Bestuur NPO. 128 p.

Samenvatting

In 2018 en 2019 zijn metingen in de wagen van Regio Noord (OH-46-LL) uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek bleek dat de temperatuur in de wagen flink boven de buiten temperatuur kan liggen (delta temperatuur). Op basis van het onderzoek is destijds besloten om het maximaal aantal duiven per mand te verlagen van 31 naar 27 duiven per mand. Hiermee werd beoogd de omstandigheden in de wagen gelijkmatiger te maken en de gemiddelde delta temperatuur (dus verschil buiten en in de wagen) onder de richtwaarde van maximaal 10 graden te brengen. De destijds onderzochte wagen is één van het oudere type wagens.

Naar aanleiding van het onderzoek was de vraag wat de omstandigheden in de nieuwere type duivenwagen is. Het grote verschil is dat de nieuwere type wagen twee ventilatoren heeft die verse lucht vanuit buiten de ventilatiekanalen in de wagen inblaast. De vuile lucht verlaat de wagen via openingen in het dak boven elke mandkolom. De twee ventilatoren moeten zo veel druk opbouwen in de wagen dat zij ook de luchtafvoer via de openingen realiseren. Bij het oudere type wagen is er één ventilator die verse lucht aanzuigt en één ventilator die vieze lucht uit de wagen afzuigt. Derhalve is besloten om een vergelijkbaar meetsysteem in een wagen in Regio Zuid (OK-42-VL; nieuwere type wagen) te monteren. Deze wagen is later aangeschaft en heeft een iets ander type ventilatie (meer details in het rapport). Op basis van het eerdere onderzoek is besloten om de relatieve luchtvochtigheid niet meer te meten en dus alleen de temperatuur en koolstofdioxide (CO2) te monitoren.

De belangrijkste resultaten en conclusies uit dit onderzoek zijn:

  1. In de wagen Noord blijft de gemiddelde delta temperatuur onder/rond de gemiddelde delta temperatuur van 10°C (soms wel periodes rond de 12°C). Dit is niet het geval in de wagen Zuid. Rond mei zijn er een aantal vluchten met een gemiddelde delta temperatuur boven de 10°C (zowel Voor-Boven als Voor-Onder), namelijk een gemiddelde delta temperatuur rond de 12, 13 en 14°C (voor-bovenin de wagen). Voor de rest van het seizoen is de gemiddelde delta temperatuur redelijk vergelijkbaar tussen wagen Noord en wagen Zuid. De 3 vluchten met een hoge gemiddelde delta temperatuur zijn ook de vluchten met een hoog aantal duiven waarbij de wagen bijna volledig gevuld is.
  2. De maximale gemeten CO2 concentratie ligt rond de 2000 ppm. Hoewel in wagen Noord de gemiddelde CO2 concentratie vaak rond of onder de 1000 ppm blijft, zijn in wagen Zuid een aantal vluchten met een beduidend hogere CO2 concentratie (rond de 1500 ppm). Deze vluchten zijn vergelijkbaar met de vluchten met een hoge delta temperatuur. Opgemerkt moet worden dat de in dit onderzoek gehanteerde richtwaarde vrij streng (= gunstig voor de duiven) is. In de in maart 2022 aangenomen nieuwe versie van het Reglement Vervoer en Lossingen zijn in artikel 7 grenswaarden voor temperatuur en koolstofdioxide opgenomen. In dit reglement is de grenswaarde gezet op 2000 ppm. Daarmee voldoen de wagens aan deze grenswaarde.
  3. Op basis van de metingen lijkt het klimaat in de wagen Noord een klein beetje beter te zijn dan in de wagen Zuid, echter hier zijn geen harde conclusies over te trekken. Het zou ook nog door kleine verschillen in de belading kunnen komen. In Zuid waren er meer vluchten waarbij de wagen bijna volledig gevuld was en op deze vluchten werd ook een hoge delta temperatuur en CO2 concentratie gemeten. In beide wagens zie je wel dat de maximale delta temperatuur en de maximale CO2 tijdens het rijden Voor-Boven in de wagen is. Tijdens het stil staan is de delta temperatuur en ook de CO2 concentratie acceptabel.

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat beide wagens een goed binnenklimaat realiseren in termen van temperatuur en concentratie van koolstofdioxide.

Bijgewerkt op 18 oktober 2023 om 22:13 uur


Het verdient een geweldige pluim dat de afdeling 8 er voor gekozen heeft om het onderzoeksrapport openbaar te maken.

In onze afdeling 9 worden er incidenteel van een vlucht de metingen gepubliceerd.

Helaas niet van de eerste jonge duivenvlucht van CC4/CC5 toen de manden ondanks een hitteprotocol tot bovenaan volgepakt moesten worden met jonge duiven, met alle gevolgen van dien.

  1. Klimaat metingen containers 2022 en 2023
    In de voorjaarsvergadering van de afdeling is toegezegd dat de resultaten van de klimaatmetingen in de containers over 2022 gedeeld worden met de verenigingen. Helaas hebben wij dit niet ontvangen. We willen ook graag de resultaten van de metingen over 2023 inzien.

De bovenstaande vraag staat nog steeds open en helaas heeft onze afdeling geen inhoudelijke reactie gegeven.

Indien u op de blauwe woorden / linken klikt dan kunt u het gehele rapport downloaden.