23-11-2021 Het Amazing Project 1.

In Maart van het afgelopen jaar kocht ik op de totale verkoop van Mastrigt de top duivin Amazing 886 voor veel geld. Ik had het geluk dat de verkoop in het naseizoen plaatsvond, midden in de tijd dat alle liefhebbers reeds gekoppeld hadden en velen van u reeds de jonge duiven geringd hadden. Daardoor was de belangstelling uit Azie gering en kon ik mooi deze top duivin kopen.

Achteraf ben ik een beetje dom geweest, want ik wil ook nog graag een top doffer kopen. Deze mag niet te oud zijn, moet minstens 2 eersten gevlogen hebben waarvan 1x in groot verband en moet reeds jongen hebben gegeven welke 1ste prijzen kunnen winnen. In de totale verkoop van Mastrigt zaten een paar doffers die aan de eisen voldeden. Ik was er zelf toen nog niet aan toe om het dubbele bedrag op tafel te leggen voor 2 top duiven.

Nu zien Sabine en ik wel een paar doffers voorbij komen welke aan de eisen voldoen, maar de bedragen die geboden worden zijn zo hoog dat je er een nieuwe auto voor kunt kopen. Dus we kijken goed om ons heen en wachten rustig de gelegenheid af om een top doffer te kopen.

De Amazing 886 is netjes aan ons afgeleverd door een koeriersbedrijf. Daarna mocht ze bij ons eerst wennen aan haar nieuwe verblijf. Ook wij hadden alles gekoppeld zitten en de kwekers waren druk bezig met hun jongen. Eerst moest dat programma (3 ronde jongen van de kwekers) worden afgemaakt voordat wij Amazing 886 konden koppelen.

Sabine heeft Amazing 886 dit jaar gekoppeld aan 2 verschillende doffers. De doffers zal ik onderstaand aan u voorstellen. De eerste doffer waarmee ze gekoppeld zat was onze 13-691.

De 13-691 komt uit ons superkoppel, waaruit meerdere duiven van op ons kweekhok zitten. Zelf heeft de 13-691 nooit een eerste prijs kunnen winnen maar zijn jongen hebben bewezen dat wel te kunnen.

We hebben er twee jongen uit gekweekt Amazing 992 M en Amazing 993 V.

Daarna is de Amazing 886 gekoppeld aan de 13-199.

De 13-199 is de doffer die ik graag wilde kopen van Bertus Dieperink uit Lochem toen hij noodgedwongen moest stoppen met de duivensport. Bij het ophalen van de doffer bleek dat ik hem gratis kreeg met nog 9 andere duiven. Bertus had er meer belang bij dat zijn duiven op een goed hok terecht kwamen en gunde mij zijn duiven omdat ik net van de overnacht duiven was overgestapt naar de snelheids duiven. SUPER ZO KAN HET OOK.

We hebben er twee jongen uit gekweekt de Amazing 997 M en Amazing 998 M.

Alle vier de jongen zijn blauwbanders en zijn niet door ons uitgewend. Ze zijn allen prachtig qua bouw en springen er absoluut uit bij al mijn jongen. Het zegt nog niets maar mijn gevoel zegt mij dat het goed zit.

Planning is om deze 4 jongen te gaan koppelen met 4 andere jongen zodat we in 2022 van 5 koppels duiven jongen kunnen kweken met 50% van het Amazing soort. (De Amazing 886 en uit de 4 jongen van haar)

Probleem is echter dat ik graag wil dat de vier jongen welke wij nu van de Amazing 886 hebben gekweekt ook weer worden gekoppeld tegen jongen die beslist de juiste genen van hun ouders in het bloed hebben zitten. Dat is dus kopprijzen kunnen spelen in groter verband.

In het Amazing Project 2 leg ik uit bij wie ik de vier jongen heb aangeschaft en waarom.