02-05-2022 Zet Pipa de toekomst van de duivensport op het spel?

Ik ben van mening dat Pipa met de verkoop van de duiven van de derby Arona (Spanje) de toekomst van onze mooie duivensport op het spel zet.

Dit doen ze door met de verkoop van de overgebleven duiven, de derby Arona een wereldwijd podium te geven.

Nog geen 2% van alle ingezette duiven haalden de eindstreep. Het is een kwestie van tijd dat het Europees Parlement er vragen over gaat stellen en onze mooie duivensport daardoor aan banden wordt gelegd.

Ik schreef er eerder over, onderstaand de blog.

Gelooft u mij niet, kijk dan hieronder maar eens naar een eerdere vraag in het Europees Parlement inzake postduiven.


De zogenaamde postduivensport is in de lidstaten van de Europese Unie zeer populair. Alleen al in Duitsland houden ongeveer 58 000 duivenhouders ongeveer 10 miljoen duiven. Het is echter de vraag of de praktijk van de postduivensport wel voldoet aan de wettelijke eisen die in verband met de bescherming van dieren moeten worden gesteld.

De dieren worden binnen Europa naar losplaatsen getransporteerd die honderden kilometers weg liggen, zodat ze van daaruit naar hun hok terugvliegen. Dit gebeurt omdat de duiven met geweld van hun partner of nest worden gescheiden, wat een hoge psychische stress voor de dieren betekent.

Veel duiven slagen er wegens een verlies aan krachten niet in de terugweg te overbruggen. Uitgeputte dieren worden door hun fokkers meestal niet teruggenomen of gedood, omdat ze voor de fokkerij slechts van geringe waarde zijn. De verliespercentages bedragen gemiddeld 30 procent.

De fok berust op het selectieprincipe. Dieren die de vereiste prestaties niet leveren of niet aan de foknormen voldoen, worden gedood, als regel zonder verdoving.

Voor het houden van postduiven bestaan tot dusver geen bindende bepalingen die een aan de diersoort aangepast onderdak garanderen. Bovendien is de juridische status van post- resp. reisduiven onduidelijk: het is niet helder of het gaat om huisdieren, nuttige dieren of om dieren voor sportdoeleinden. Dit bemoeilijkt de toepassing van dierenbeschermingsvoorschriften.

1. Hoe beoordeelt de Commissie deze problemen op het gebied van de postduivensport?

2. Is de Commissie niet ook van mening dat de manier waarop het vervoer van de dieren naar de losplaats gebeurt en hun belasting door het lange reizen in zogenaamde cabine-expressen in strijd is met de richtlijn betreffende het vervoer van dieren 91/628/EEG(1)?

3. Acht de Commissie een voor de gehele EU geldende dierenbeschermingsnorm in verband met het fokken en het lossen van postduiven noodzakelijk om de regeling en controle in dierenbeschermingsopzicht te waarborgen? Zo neen, waarom niet?


De volgende stap is dat het niet over het transport gaat maar over de grote verliezen die geleden worden. Zeker als ze over zee moeten vliegen.

Ik snap ook de Spaanse bond niet dat men toestemming geeft voor deze concoursen, organiseer het dan op het vaste land.

Zeer opvallend ook de vele biedezels die op de duiven van deze verkoop aan het bieden zijn. Nu ook met nieuwe inlognamen. Een echte geinteresseerde zal pas gaan bieden net voor de afloop van de verkoop. De meeste biedingen nu, vooral bij de grotere bedragen worden door biedezels geplaatst. Zie koop 1.01 en 1.09

Op de site van AS stond dat een liefhebber uit Iran het reeds had over de pigeon maffia. Dat zou Pipa toch aan het denken moeten zetten, dat hun naam niet besmet wordt met het woord pigeon maffia. Het is vrij simpel op te lossen Pipa. Maak de biedingstermijn veel korter, schaf de biedezels af en stop met de derby Arona verkoop. Laat het verstand het winnen van het geld.

En voor de echte duivensport liefhebber, bied niet mee op deze verkoop en blijf er ver weg van. Ik heb u in ieder geval gewaarschuwd inzake het Europees Parlement. Voorkomen is veel beter dan genezen.