19-03-2022 Blacklist Pipa Biedezels.

Weet u wat biedezels zijn?

Dat zijn meestal vermogende personen die in samenspraak met de verkopende of organiserende partij biedingen verrichten om ervoor te zorgen dat de opbrengst verhoogd wordt zonder dat ze zelf een duif kopen. Als tegenprestatie ontvangt hij een vooraf afgesproken bedrag of een aantal jongen of een eigen verkoop etc. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de organiserende of verkopende partij zelf de biedezel is of iemand van zijn familie of uit eigen kring aanwijst om de biedingen te verrichten. Een buitenstaander kan dat niet controleren, dat kan alleen de organiserende partij die de bieders de wachtwoorden verstrekt en de achterliggende namen, plaats en e-mail adressen beheerd. Het is niet uit te sluiten dat er meerdere biedezels zijn zodat ze samen mooi het koopbedrag kunnen liften. Het is niet verboden en de pak kans is dus nihil.

Naar aanleiding van diverse verkopen en mijn onderzoek naar Biedezels, onderstaand de zorgvuldig opgebouwde lijst van biedezels.

Dit is de voorlopige lijst, we hebben nog een aantal twijfelgevallen maar die komen pas op de blacklist als wij die nog een keer tegenkomen.

Mochten de bovenstaande biednamen gaan bieden, wees dan op uw hoede en ga er beslist niet overheen met een bieding.

Geef nooit voorkennis aan een andere persoon dat u op een bepaalde duif wilt bieden, ook niet aan de verkopende of organiserende partij.

Het lijkt er sterk op dat de biedezels weten wanneer ze moeten stoppen en dat er dan nog een gegadigde is die er overheen gaat. Voorbeelden te over.

De biedezels hebben onderling contact over wie er gaat bieden, soms zijn ze wel met 5 biedezels samen bezig om de koopprijs op te drijven.

Veel van de bovenstaande biedezels kom je tegen bij meerdere verkopen en duiven.

Beste lezers van mijn blog, vooral de niet Nederlandse lezers, pas goed op met het bieden op de Pipa site. Zorg ervoor dat u niet teveel betaald voor een duif.

Voor de vermogende personen een speciale tip: geef aan bij Pipa dat u geïnteresseerd bent in een duif en wel wilt gaan tot bijvoorbeeld een mooi bedrag in euro’s. Kijk dan wat er gebeurd en beslis dan om de duif niet te kopen.

Deel dit bericht zoveel mogelijk in uw eigen land zodat uw vrienden duivenmelkers niet teveel betalen voor een duif.

Share this message as much as possible in your own country so that your friends pigeon fanciers do not pay too much for a pigeon.

在您自己的國家盡可能多地分享此消息,以便您的鴿友朋友不會為鴿子支付太多費用。
Zài nín zìjǐ de guójiā jǐn kěnéng duō dì fēnxiǎng cǐ xiāoxī, yǐbiàn nín de gē yǒu péngyǒu bù huì wèi gēzi zhīfù tài duō fèiyòng.

Partagez ce message au maximum dans votre propre pays afin que vos amis colombophiles ne paient pas trop cher un pigeon.

Comparta este mensaje tanto como sea posible en su propio país para que sus amigos aficionados a las palomas no paguen demasiado por una paloma.

شارك هذه الرسالة قدر الإمكان في بلدك حتى لا يدفع أصدقاؤك مربو الحمام الكثير مقابل الحمام.
sharik hadhih alrisalat qadr al'iimkan fi baladik hataa la yadfae 'asdiqawuk marbu alhamam alkathir muqabil alhamami.