03-02-2022 Investeringsplan gewenst.

De afdeling waarin Sabine en ik vliegen met onze duiven (Afdeling 9 Oost Nederland) heeft in Maart haar algemene ledenvergadering en heeft daarvoor verschillende interessante stukken aangeleverd.

Onderstaand eerst maar eens het aantal leden van nu en de laatste 2 jaar:

  • 1.655 leden per 01-02-2022
  • 1.699 leden per 01-02-2021
  • 1.754 leden per 01-02-2020

We zijn helaas in exact 2 jaar 100 leden verloren.

Het aantal duiven dat ingekorfd werd door de leden van afdeling 9 bedraagd:

  • 506.000 in seizoen 2021 (50 vluchten incl. africhting)
  • 485.000 in seizoen 2020 (36 vluchten incl. africhting door Corona)
  • 496.000 in seizoen 2019 (48 vluchten incl. africhting)

Voor het seizoen 2021 betekent dit, dat er gemiddeld per lid, net geen 300 duiven op de vluchten zijn ingekorfd.

Het resultaat over 2021 bedraagt een winst van 38.569 euro. Dat is 22,70 euro per lid. (Ondanks een onvoorziene bijdrage van bijna 12.000 euro aan de NPO inzake Olympiade/Doping)

De winst is bijna in zijn geheel toe te schrijven aan het feit dat onze afdeling in de transportkosten een afschrijving van de transportmiddelen berekent, maar dat in werkelijkheid alles op een kleine restwaarde na reeds is afgeschreven. Het resultaat hiervan is 36.000 euro. Dat is 7 eurocent per vervoerde duif.

Het banksaldo van onze afdeling bedraagt op 20-09-2021 een 286.000 euro. Dat is maar liefst 172,80 per lid.

Zoals ik reeds schreef heeft onze afdeling op de transportmiddelen op een kleine restwaarde na alles afgeschreven. Voor een totaal van 860.000 euro.

In 2006 was er een zeer grote investering in de transportmiddelen en manden:

  • 7x trailer en 2x aanhanger Geraldy voor 562.000 euro (7x 70.000 en 2x 31.000 schatting)
  • 3x Iveco van 2002 voor 60.000 euro (3x 20.000)
  • 3.300 manden voor 260.000 euro (79,00 euro per mand)

Het totaalbedrag van deze 3 investeringsposten in 2006 bedraagt 882.000 euro.

Maar wat ik mis is een investeringsplan voor de korte en lange termijn. Hoelang kunnen onze trailers, aanhangers, iveco,s en manden nog mee? Voor welk jaar worden de (her) investeringen begroot en welke bedragen zijn daar mee gemoeid?

Door een investeringsplan te maken, kun je ook goed verklaren waarom er 286.000 euro op de bank moet staan.

Wellicht blijkt uit het investeringsplan dat het wagenpark afgebouwd kan worden en dat de investeringen kunnen worden uitgesmeerd over bijvoorbeeld een 10 tal jaren.

Wellicht kan er dan een maximum bedrag worden afgesproken wat er aan geldmiddelen moet staan om de investeringen op termijn te kunnen betalen.

Het kan best zo zijn dat onze afdeling met 250.000 euro nog 10 jaar vooruit kan. Dan hoeft de afdeling geen winst meer te maken en kunnen de vrachtkosten omlaag. (Minimaal met 7 eurocent per duif maar wellicht nog meer)


Er loopt nu een discussie binnen onze afdeling om op 6 vluchten geen duiven meer op te gaan halen bij verenigingen welke minder dan 100 duiven hebben.

Onze afdeling stelt voor, dat als de leden ermee eens zijn, ook bij de 6 betreffende vluchten de duiven op te halen ongeacht het aantal duiven, om dan de vrachttarieven te verhogen met 22 eurocent voor de betreffende midfond 2x, jong 1x en natourvlucht 1x en 35 eurocent voor de 2 eendaagse fondvluchten.

Onze afdeling (die er is volgens mij voor de leden) berekent voor twee extra ophaalwagens 1800 euro.

Hierin zit ook weer de volle afschrijving van de twee ophaalwagens ondanks het feit dat deze al zijn afgeschreven.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat onze afdeling liever geen duiven ophaalt bij de kleine verenigingen op de betreffende 6 vluchten.

Verstandiger zou zijn om ervoor te zorgen dat er niet meer liefhebbers gaan stoppen omdat ze op deze 6 vluchten niet kunnen korven vanwege de gestelde drempel 100 duiven en moeten uitwijken naar een andere vereniging of andere plaats.

De zuinigheid bedriegt de wijsheid zullen we maar zeggen.

Het zou het bestuur van de afdeling sieren, als ze juist nu bij de steeds oplopende kosten (inflatie 7,6%) geen prijsverhogingen gaat doorvoeren. Wellicht kunnen we zo nog een aantal leden behouden die anders gaan afvallen vanwege de stijgende kosten voor het levensonderhoud.

Sabine is dagelijks jongen aan het ringen.