05-02-2022 Gerard en Bas Verkerk.

Er staat een prachtig artikel over Gerard en Bas Verkerk in duivensportblad “De Duif”.

Het prachtige artikel is geschreven door Foppe naar aanleiding van het feit dat Gerard en Bas Verkerk de Gouden Duif winnaars 2021 zijn geworden van Nederland.

De Gouden Duif winnaars van NL in 2021. Gerard en Bas van harte proficiat.

Ik zal een aantal belangrijke punten kort samenvatten.

Kwekers:

Bas geloofd niet in vaste kweekkoppels. Een koppel geeft volgens hem nooit meer dan 1 extra (super) duif. Alle beroemde duiven hebben geen even goede broer of zus. Dus zijn kwekers worden 3x omgekoppeld in het seizoen. Bas zegt ook, als ik ze bijeen laat zitten met 1 enkele partner en het pakt niet, dan zit ik met 8 jongen die niets waard zijn.

Jongen:

De jongen krijgen als aanvulling regelmatig Probac 1000 Dr. Brockamp. De mest wordt daar erg mooi van.

Naast de normale paramyxo enting werden de jongen nog een keer ingespoten met een combi entstof paramyxo rota. Hierdoor konden ze het jonge duiven programma in zijn geheel meespelen. Dit in tegenstelling met voorgaande jaren toen hun jongen bij de start van de jonge duivenvluchten niet in orde waren.

Verzorging:

 • Midden september, na de laatste vlucht, wordt het bijlichten abrupt gestopt en de duiven komen niet meer los. De oude gooien zich na een week al los. De jongen volgen ongeveer veertien dagen later omdat ze tot de derde week van juni verduisterd zijn geweest.
 • In de rui, misschien wel de belangrijkste periode van het jaar, krijgen de duiven naast 2 x  per dag volop voer ook iedere week vers gesneden groente (boerenkool), 2 x per week Forte Vita en biergist over het voer. Daarnaast iedere 5 à 6 dagen een bad.
 • In oktober een algemene dierenartscontrole en er wordt bijna elk jaar gekuurd tegen paratyfus. In het najaar van 2021 met Cosumix gedurende drie weken. Ieder jaar een ander middel (Para-stop dan wel Belga Fox van Belgica-de Weerd of Para-Coli = Cosumix van Göbel/van der Sluis). Op twee derde van de kuur zijn ze najaar 2021 geënt met Salmo-PT van Göbel/van der Sluis. Die enting is ze een paar dagen goed aan te zien. In 2020 werd geënt met PT-duif van firma Avecur, Hardenberg. 
 • De jonge doffers gingen in 2020 zo snel mogelijk na het vliegseizoen naar het oude duivenhok met 5 afdelingen (alle hebben een andere kleur) en ieder 24 broedhokken en mochten een bak uitzoeken. In 2021 is dat pas eind december gedaan omdat een aantal jonge doffers meerdere plekjes hadden in verschillende afdelingen en dat gaf later dan weer de nodige problemen. 
 • Vrije koppeling vliegers eind januari met tijdens de kweekperiode niet meer dan 12,5 uur licht per dag. In 2021 werd er 27 januari gekoppeld. 
 • Eieren derde ronde kwekers worden verlegd naar de vliegers
 • De duivinnen verdwijnen als de jongen 18 dagen zijn, en dus voordat ze opnieuw leggen, naar de eigen afdelingen.
 • De duiven komen vanaf februari weer los
 • In maart en april worden de oude duiven (daarmee worden ook steeds de jaarlingen bedoeld) verduisterd, zowel doffers als duivinnen. 10 uur licht 14 uur donker.
 • Oude duiven trainen in dezelfde periode 1x per dag 1,5 uur, altijd ’s middags en niet verplicht.
 • Vanaf begin mei, als de verduistering is opgeheven, trainen ze 2 x per dag. In de ochtend duurt de training ca. 50 minuten.
 • Duiven krijgen altijd volop voer van twee gevarieerde mengelingen die Bas met de firma Beyers samenstelde: een light- en een vliegmengeling. In het begin van de week meer light (van 70% op maandag naar 20% op de dag van inkorving) en naar de inkorving toe steeds meer gewone vliegmengeling. Dusdanig dat ze blijven eten. De tank zit derhalve altijd vol en dat moet ook want ze worden als het programma dat toe laat liefst iedere week (tot 23 keer per jaar) gespeeld.
 • Het voer wordt aangevuld met snoepzaad, pinda’s , P40, Tovo en ze krijgen daarnaast biergist over het voer en Forte Vita in het water. Vanaf 2020 krijgen ze ook de mineralen van dierenarts Fernand Mariën. Iedere dag vers in potjes op het hok.
 • Steeds worden er drie soorten grit door het voer gemengd
 • Vanaf eind juli/begin augustus tot de laatste vlucht half september wordt bijgelicht van ’s ochtend 5 uur tot ’ s avonds 22 uur.
 • De oude duiven worden het hele jaar, tot half september, op weduwschap gespeeld. Dat lukt omdat ze vast in de pluimen blijven door de combinatie van verduisteren in maart en april en bijlichten in augustus tot half september.
 • Voor de inkorving wordt niet getoond
 • Elke 4 weken krijgen de duiven een geelkuur. Afwisselend een pil of poeder over het voer of in het water.
 • In 2021 werden de oude duiven 1x gekuurd tegen ornithose, in dit geval 2 dagen met Orni Speciaal Extra van Belgica de Weerd. 

Klik hier om het hele artikel te kunnen lezen in Sportblad De Duif.

Speciaal voor mijn buitenlandse lezers, het artikel kunt u vanuit het Nederlands omzetten naar uw eigen taal. Het is de moeite waard.