01-01-2018 Gelukkig Nieuwjaar

Langs deze weg wensen wij u allen een goed en vooral gezond 2018 toe met hopelijk veel positieve duiven momenten.

Voor ons was 2017 een superjaar met onze duiven met het winnen van een 1ste prijs in de kring en tevens het bezitten van de beste vitesse duif van de kring. Hopelijk wordt 2018 net zo goed of zelf nog beter.

Zijn er verbeterpunten? Ja zeker, onze doffers gaan dit jaar meer aandacht krijgen. Die hingen er maar een beetje bij aan en de resultaten moesten komen van de duivinnen, helaas drukten de doffers het prijs gemiddelde alleen maar naar beneden. Daar gaan we nu wat aan proberen te doen. Hoe? Alle doffers worden nu op een broedbak geplaatst per afdeling. Ze zitten nu reeds op hun bak in de juiste afdeling. Ga ook zelf alle doffers koppelen en niet zoals vroeger een vrije koppeling. Bestaande koppels laat ik wel zitten om weer een optimale prestatie van de duivinnen te bewerkstelligen. Ook gaan we de ramen verduisteren wat in jaren niet gebeurd is. Tevens zullen de doffers wekelijks gelapt gaan worden. Dit deden we met de duivinnen wel maar niet met de doffers. Zit er ook aan te denken om ze weer ouderwets in hun broedvak te gaan voeren zodat ze vaster op hun bak komen te zitten. Plannen genoeg en straks de resultaten nog. Het uiteindelijk streven is om dan ook mee te kunnen doen aan de onaangewezen kampioenschappen. Zal nog knap lastig worden omdat de jaarlingen als jong maar 1x in de container hebben gezeten dus die hebben een aanloop nodig van een aantal vluchten om op regelmaat te komen met de daarbij behorende prijzen.

 

Heb in het verre verleden zeer goed gevlogen met de doffers dus het zou eigenlijk goed moeten komen.

Onderstaand de foto’s van onze twee beste duivinnen van het afgelopen jaar.