13-10-2023 De Westkant

Het vliegseizoen van 2023 was een heel bijzonder seizoen.

Dit komt voornamelijk door de vele keren dat er een oosten of noordoosten wind waaide.

Hierdoor werd het niet alleen maar een zwaar seizoen voor onze postduiven maar ook een seizoen waar vaak de westkant in het voordeel was omdat de trek van de postduiven die kant uit ging.

Ik heb in mijn 50-jarig postduiven loopbaan nog nooit een seizoen meegemaakt met zoveel noord of oost in de wind als dit jaar. We kunnen het best benoemen als een uniek jaar.

AS schreef er al meerdere keren over dat voornamelijk de liefhebbers aan de westkant gunstig lagen dit jaar. 

Als je dan aan de oostkant woont of in het middensector daar kun je alleen maar wachten op een gunstige wind.

Als ik dan praat over de snelheidsvluchten dan herinner ik mij van dit jaar maar 1 vlucht dat de oostkant goed aan zijn trekken kwam.

De kans dat we volgend jaar weer zo’n seizoen krijgen is volgens mij heel gering. De kans is zeer groot dat wij veel meer vluchten krijgen met west in de wind. 

De postduivenvereniging uit Goor heeft voor de afdelingsvergadering de vraag neergelegd om te mogen verhuizen van CC2 (Noord) naar CC6 (Zuid).

Ze geven als reden op dat ze dit jaar helemaal niet mee konden komen met de liefhebbers uit Rijssen die westelijker liggen. 

Maar de postduivenvereniging uit Goor zit nu in een relatief klein werkgebied van hun huidige CC. Ze kiezen er nu voor om te gaan verhuizen naar een CC met een heel groot werkgebied en een heel dieptefront.

Inderdaad komen ze straks mooi westelijk te liggen in hun eventuele nieuwe CC.

Of het verstandig is betwijfel ik ten zeerste. Zoals ik al schreef gaan we weer seizoenen krijgen met meer west in de wind waardoor de oostelijk gelegen postduivenliefhebbers meer kunnen profiteren van de trek van de postduiven. Ook weet ik uit ervaring dat het veel lastiger is om met jonge duiven te spelen en over te houden als je een groot dieptefront hebt. Je hoeft alleen maar te vergelijken het jonge duivenseizoen van dit jaar tussen de afdeling Noord en de afdeling Zuid en je weet genoeg.

Maar ik hoop van harte dat de postduivenliefhebbers uit Goor meer plezier aan onze mooie hobby mogen gaan beleven. 

Onze vereniging heeft vier voorstellen ingediend voor de komende afdelingsvergadering waaronder het niet volgen van het hitteprotocol op de eerste jonge duivenvlucht. Helaas mochten wij op dit punt geen reactie ontvangen van ons afdelingsbestuur. Van de vier voorstellen werd er inhoudelijk maar op één voorstel gereageerd. (Punt 1, zie het onderstaande)

KOPIE:

Geacht Bestuur,

Bijgaand de punten van Pv de Luchtreizigers 0662 Hengelo voor najaarsvergadering afdeling 9 2023 .

 1. Hok- en entlijsten
  Hok- en entlijsten moeten sinds dit jaar in de cloud opgeslagen worden. Daarnaast moeten deze lijsten ingescand en opgestuurd worden naar de afdeling. Dit is in onze ogen dubbelop. Voorstel is het inscannen en opsturen naar de afdeling te laten vervallen.
 2. J58 Beek en Donk en hitteprotocol.
  Tijdens het inkorven van J58 Beek en Donk was het hitteprotocol van kracht. Dit houdt in dat er 23 duiven in de mand gaan en de bovenste mandenrij in de container leeg moet blijven. Tijdens het laden van de manden in de container bleek dat er plotseling een zeer vreemde invulling van bovenste mandenrij werd gegeven. We moesten namelijk tot helemaal bovenin laden en de loze ruimte boven de bovenste mand werd als bovenste mandenrij gebombardeerd. Dit is natuurlijk iets wat absoluut niet kan. We willen graag dat in het aanvullend wedvluchtreglement van de afdeling wordt vastgelegd dat de bovenste mandenrij die rij is waarin daadwerkelijk manden geplaatst kunnen worden. Daarnaast dat verenigingen het recht krijgen om te weigeren in de bovenste mandenrij manden te laden indien het hitteprotocol van kracht is, zelfs indien de convoyeur er opdracht toe geeft.
 3. Losgroepen en losplaatsen
  Bij de lossing van J28/J58 in Beek en Donk is CC1-3 eerst gelost en CC4-5 als tweede. Het verloop van de 2de lossing bleek vele malen slechter te zijn als die van de eerste lossing. Dat is iets wat we in het verleden vaker hebben geconstateerd. Daarom het voorstel om in de toekomst met verschillende losgroepen naar verschillende losplaatsen te gaan.
  Indien het niet mogelijk is om naar verschillende losplaatsen te gaan, hebben we liever dat ze dan tegelijkertijd worden los gelaten.
 4. Klimaat metingen containers 2022 en 2023
  In de voorjaarsvergadering van de afdeling is toegezegd dat de resultaten van de klimaatmetingen in de containers over 2022 gedeeld worden met de verenigingen. Helaas hebben wij dit niet ontvangen. We willen ook graag de resultaten van de metingen over 2023 inzien.

Met vriendelijke groet,

E.R.T. Storm van s Gravesande
Secretaris Pv de Luchtreizigers 0662

Dit is niet alleen het geval bij de ingediende voorstellen van onze vereniging maar van meerdere verenigingen die voorstellen hebben ingediend.

Het zal beslist een lange vergadering worden.

Ik zal er uitgebreid op terugkomen want het niet volgen van het hitteprotocol heeft ervoor gezorgd dat minstens 40% van alle jongen die mee waren op die vlucht (CC4 en CC5) achter bleven.