15-10-2023 Afdeling reageert m.b.t. Hitteprotocol en Bovenste rij manden.

In mijn voorgaande blog schreef ik dat onze vereniging 4 voorstellen had ingediend voor de afdelingsvergadering en dat daarvan maar één voorstel terug te vinden was in de definitieve stukken.

Het belangrijkste voorstel werd niet behandeld.

  1. J58 Beek en Donk en hitteprotocol.
    Tijdens het inkorven van J58 Beek en Donk was het hitteprotocol van kracht. Dit houdt in dat er 23 duiven in de mand gaan en de bovenste mandenrij in de container leeg moet blijven. Tijdens het laden van de manden in de container bleek dat er plotseling een zeer vreemde invulling van bovenste mandenrij werd gegeven. We moesten namelijk tot helemaal bovenin laden en de loze ruimte boven de bovenste mand werd als bovenste mandenrij gebombardeerd. Dit is natuurlijk iets wat absoluut niet kan. We willen graag dat in het aanvullend wedvluchtreglement van de afdeling wordt vastgelegd dat de bovenste mandenrij die rij is waarin daadwerkelijk manden geplaatst kunnen worden. Daarnaast dat verenigingen het recht krijgen om te weigeren in de bovenste mandenrij manden te laden indien het hitteprotocol van kracht is, zelfs indien de convoyeur er opdracht toe geeft.

Maar nu komt er een inhoudelijke reactie van onze afdeling, het bijzondere daaraan is wel dat het wordt ingediend als punt bij de NPO ledenvergadering. Zie het onderstaande:

Rijssen, 12 oktober 2023

Geacht NPO bestuur,

Afdeling 9 Oost-Nederland wil de onderstaande voorstellen en amendementen inbrengen voor de NPO-ledenraad van 25 november a.s. We beginnen met een aantal voorstellen.

Ons tweede voorstel voor aanpassing betreft de omschrijving in de bovenste rij geen manden. We stellen voor om dit te wijzigen in de bovenste 30 cm. geen manden, daarna 60 cm. etc.

In onze containers is het namelijk niet mogelijk om in de bovenste rij manden te plaatsen. Dat hier geen manden geplaatst kunnen worden is een bewuste keuze van ons geweest bij de aanschaf van de containers. Alleen levert de tekst uit het Hitteprotocol in onze afdeling regelmatig ongewenste discussies op. Door de tekst in het Hitteprotocol op deze wijze te wijzigen lossen wij dit gemakkelijk op. Vandaar wij dit graag gewijzigd zien worden.

Onze afdeling heeft veel punten ingediend om aan te passen maar die benoem ik hier niet. Ze sluiten de brief af met de passende tekst:

Tot slot, onze voorstellen en amendementen zijn ingestuurd zonder dat ze door onze algemene ledenvergadering zijn behandeld. Wel hebben wij onze voorstellen en amendementen opgesteld naar aanleiding van de door de verenigingen ingestuurde stukken en na ruggenspraak met onze commissies. Hierdoor verwachten wij dat er onder onze leden brede steun zal zijn voor onze ingeleverde voorstellen en amendementen. Mocht dat toch anders zijn dan zullen wij u hierover tijdig informeren.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien onze inbreng graag tijdens de NPO-ledenraad van 25 november a.s. behandeld worden.

Het is gek dat onze afdeling niet eerst de ledenvergadering afwacht en daarna de NPO voorstellen gaat indienen.

Nog gekker is het dat onze afdeling akkoord is gegaan bij de voorgaande NPO vergaderingen om bij een hitteprotocol de bovenste rij manden vrij te laten en er nu op terug komt.

De ontstane discussie heeft onze afdeling zelf in de hand gewerkt door zich niet te houden aan het hitteprotocol. Dat men daar nu een andere uitleg aan geeft dat konden de leden van de afdeling 9 niet weten.

Er zijn veel meer verenigingen van CC4 en CC5 die voorstellen hebben ingediend betreffende het hitteprotocol en de bovenste rij manden. Om nu te zeggen dat ons afdelingsbestuur een brede steun verwacht van hun leden is best discutabel.

Ik kan mij niet voorstellen dat de liefhebbers uit de andere CC’s graag met hun jongen in een volle container willen zitten tijdens een hitteprotocol. Die liefhebbers willen vast niet meemaken dat er op de eerste wedvlucht 40 procent van de jongen achterblijven.

Onze afdeling moet zo verstandig zijn om op een eerste wedvlucht geen enkel risico te willen nemen. Beter is dan om twee of drie rijen vrij te houden en de kleine container erbij in te zetten. Ze weten bij voorbaat al dat als het mis gaat op die eerste vlucht dat ze een bak aan kritiek over zich heen krijgen, ze benoemen het met een paar mooie woorden “ongewenste discussie”