21-10-2022 Vogelgriep

Vogelgriep is een dierziekte die voor kippen, kalkoenen en eenden gevaarlijk is. Deze besmettelijke ziekte kan jaarlijks terugkomen in Nederland, België, Duitsland etc. Dit jaar was het virus ook actief in de zomer en gingen de besmettingen door. Verder is er een enorme toename van besmette wilde vogels.

Per 21 april 2021 zijn er nieuwe EU-regels van kracht. Door de nieuwe regels zijn er ook consequenties voor de duivenliefhebbers en inkorflokalen binnen de drie en tien kilometer zone.

De consequenties zijn:

Drie en 10 kilometer zone.

Er mogen geen vogels (dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie en tien kilometer zone. De liefhebbers die wonen binnen deze gebieden kunnen niet inkorven voor wedvluchten of africhtingen en tentoonstellingen.

Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht zijn verboden binnen de drie en tien kilometer zone. Lokalen binnen deze gebieden kunnen dus niet gebruikt worden voor inkorvingen en tentoonstellingen. 

In het voorjaar was er een vogelgriep geval in Bentelo. Het vervoersverbod liep tot aan de autobaan welke nog op geen 2 kilometer van ons vlieghok loopt. We mogen dus van geluk spreken dat er in het vliegseizoen geen vogelgriep geval heeft plaatsgevonden binnen de 10 kilometer zone van ons vlieghok.

Andere liefhebbers hadden meer pech. De bekendste waren wel Verkerk en De Bruin uit Reeuwijk. Maar ook meer dan 1.000 andere liefhebbers waren de klos.

Zo had ik contact met een liefhebber uit Friesland die zijn jongen niet kon spelen met de wedvluchten omdat hij meerdere keren te maken kreeg met een vervoersverbod. Hij verzorgd al 8 weken de duiven van een vriend, die er zo klaar mee was dat hij ons land ontvlucht is en vertrokken is naar zijn dochter in een ander land. Het zegt veel hoeveel impact een vervoersverbod heeft op onze sportgenoten die het betroffen.

Er geldt per 5 oktober 2022 een landelijke ophokplicht voor pluimveebedrijven. Dat betekent dat alle commerciële houders van vogels hun dieren moeten ophokken. Deze vogels moeten in een afgesloten ruimte worden gehouden. 

Er geldt sinds 5 oktober 2022 ook een landelijke afschermplicht voor houders van dierentuinen, kinderboerderijen en hobbyhouders (indien dit betreft hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels). De afschermplicht betekent dat deze houders verplicht zijn de genoemde dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan door bijvoorbeeld de dieren in een volière te houden.

Tal van verschillende recente wetenschappelijke onderzoeken uit het binnen en buitenland, wijzen erop dat de duif een “dead-end host” is wat de vogelgriep betreft, wat onderschreven wordt door heel wat prominente virologen op gebied van aviaire influenza wereldwijd.
Dit wil zeggen dat de rol in de verspreiding van vogelgriep door duiven als nihil wordt beschouwd. Een duif kan het vogelgriepvirus niet doorgeven aan kippen, ganzen, zwanen of ander pluimvee. De duif is reeds van nature bijzonder ongevoelig voor influenzavirussen en als er onder experimentele omstandigheden dan toch uitzonderlijk een infectie kon worden veroorzaakt, dan ging de besmetting niet over naar kippen of ander pluimvee dat samen met deze duiven in dicht contact gehuisvest werd.

Aantal gevallen van vogelgriep met de geruimde aantallen bij professionele bedrijven.

DatumPlaatsAantal geruimde dieren
16 oktober 20222 bedrijven in Ospel40.000 kippen44.000 kippen
18 augustus 20221 bedrijf in Lunteren3.000 leghennen
14 augustus 20227 bedrijven in Lunteren240.000 kippen
28 april 20223 bedrijven in Lunteren 14.000 legkippen
15.000 legkippen
28.000 vleeskuikens
24 april 20223 bedrijven in Barneveld12.000 legkippen
30.000 legkippen
7.400 legkippen
22 april 20224 bedrijven in Lunteren27.000 legkippen,
63.000 legkippen,
2.600 legkippen,
17.000 legkippen
21 april 20225 bedrijven in Lunteren17.000 legkippen
5.300 legkippen
11.000 legkippen
2.600 legkippen
18.000 legkippen
20 april 2022Lunteren 20.000 leghennen
15 april 20225 bedrijven in Barneveld8.000 legkippen
39.000 opfokleghennen
31.000 opfokleghennen
20.000 legkippen
11.000 legkippen
10 maart 20223 bedrijven in Lunteren2.400 kippen (ouderdieren)
46.000 legkippen
21.000 legkippen
28 februari 2022Holwierde75.000 dieren
4 januari 2022Bentelo69.000 kippen (opfokouderdieren)
3 januari 2022Blije38.000 vleeskuikens

Daarnaast hebben we nog de vogelgriep gevallen bij de hobby houders. (Onder de 50 dieren)

08-09-2022 Kinderboerderij Nieuwkoop
18-03-2022 Hobbyhouder Ouddorp
17-03-2022 Hobbyhouder Arnhem
26-02-2022 Hobbyhouder Heenvliet
22-02-2022 Hobbyhouder Woltersum
14-01-2022 Kinderboerderij Delft

Al met al 2 lijsten met veel gevallen van vogelgriep. Dit zijn nog niet eens alle gevallen van de vogelgriep want de individuele gevallen en de dode gevonden vogels, eenden etc staan er niet bij.

Dit jaar zijn er veel meer gevallen dan in 2021 en het belemmerd de uitvoering van onze mooie duivensport voor veel liefhebbers.

Het landelijke beleid inzake de vogelgriep wordt geregeld vanuit de Europese Unie regelwetgeving. Daarin moet worden opgenomen dat duiven de ziekte niet kunnen overdragen en dat deze dus worden uitgesloten van de Europese Unie regelwetgeving. Zolang deze aanpassing niet wordt doorgevoerd, blijven wij als postduivenhouders met de gevolgen zitten.

De nationale bonden en de overkoepelende organisatie zullen er vast druk mee bezig zijn. Het is een internationaal probleem omdat ook andere landen (zie het onderstaande plaatje) er veel last van hebben.

Helaas is de Europese Unie een log lichaam en heb je de noodzakelijke aanpassingen om onze sport ook te kunnen uitoefenen bij een vogelgriepgeval nog niet zo 1, 2, 3 aangepast.

We vertrouwen er maar op dat het voor het vliegseizoen van 2023 geregeld is. Veel meer kunnen wij als duivensport liefhebbers niet doen.

Karte: HPAI H5-Fälle in Europa, Stand 13.10.2022 Situatie in Europa, kaart van het Duitse Friedrich Loeffler Instituut (in rood gevallen van de laatste vier weken, in grijs oudere gevallen)

De Europese gezondheidsdienst ECDC meldde begin oktober dat de huidige vogelgriepepidemie de ergste is die ooit is waargenomen in Europa. De zeer ziekmakende variant van het virus heeft zich verspreid over 37 Europese landen, van het Noorse Spitsbergen tot Oekraïne.