22-02-2023 CO2 metingen waren er al in 2018 en 2019 in duivenwagens bij afdeling 8.

Wouw, vol ongeloof las ik het bericht wat mijn neef mij toe stuurde naar aanleiding van mijn blog over klimaatmetingen in containers.

Onderstaand zijn bericht.

Goedenavond Wim,
Interessante kost, het klimaat in duivenwagens. Je schrijft ergens dat voor CO2 in duivenwagens geen vergelijkingsmateriaal is. Toch wel. Ik wil je hierbij attent maken op een uitgebreid en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek hiernaar in 2018/2019 bij afdeling 8 GOU (ik stuur je het rapport). Onderzoek naar CO2 gehalten (en ik meen ook iets over temperatuur en zuurstof). Belangrijkste conclusie is dat het leefklimaat in de duivencontainers het minst goed is voor- en bovenin de wagen. En het beste klimaat achter- en onderin de wagen (zie rapport). Dus je kunt met je (jonge) duiven maar beter achterin de wagen zitten en dan het liefst meer naar beneden (want bovenin de wagen is het sowieso warmer en bedompter, etc.).
Omdat wij als vereniging altijd als eerste worden opgehaald, en onze duiven (ook de jongen) daarmee altijd voorin de wagen werden geladen, waren de conclusies van het onderzoek in ons geval dus erg verontrustend. Wij hebben hierom het afdelingsbestuur en de vervoerscommissie gevraagd om om-en-om voor-, midden- en achterin de wagen te mogen laden m.i.v. 2020. Dit is goedgekeurd, waardoor wij niet altijd meer voorin de wagen hoeven zitten. Zodat het nadeel van voorin de wagen zitten “eerlijk” wordt verdeeld over de verschillende verenigingen. Ik moet wel zeggen dat hier vooral in 2020 door ons goed op werd gelet en dat dit in 2021/2022 is verwaterd. Reden om in 2023 hier weer extra alert op te zijn.
Veel leesplezier in het bijgevoegde rapport.

Onderstaand het rapport.

https://www.wimwillemsen.nl/wp-content/uploads/2023/02/Definitief_Verslag_monitoring_Duivenwagen_Afdeling8.pdf

Het is een lang rapport met veel pagina,s maar kijk op pagina 37 tot en met 39.

Na het bovenstaande gelezen te hebben roept dit wel wat vragen op.

De voorzitter van afdeling 9 vertelde volgens de notulen het onderstaande.

We hebben dit besproken met de WOWD. Voor het CO2 gehalte is nog geen vergelijkingsmateriaal beschikbaar. De WOWD adviseert daarom om voorlopig nog niets te doen. Hierin speelt ook mee dat veranderingen niet altijd ten goede komen.

Hoezo geen vergelijkingsmateriaal?

Onderstaand de conclusies van de CO2 metingen van de WOWD betreffende het rapport.

  • de CO2-concentraties laten regelmatig lichte overschrijdingen van de grenswaarde van 1000 ppm zien, in de range tussen 1000 en 1500 ppm. Tijdens drie transporten zijn waarden tussen 2000 en 2500 ppm gemeten. Ook t.a.v. CO2 zijn de concentraties voor in de wagen systematisch hoger dan achter in de wagen;
  • er wordt een verband gevonden tussen de CO2-concentratie in de wagen en de toename in temperatuur t.o.v. buiten (ΔT). Dit is verklaarbaar aangezien zowel warmte als koolstofdioxide uit hetzelfde (spier)metabolisme afkomstig zijn. Daarnaast is gevonden dat bij transporten met 27 duiven per mand de CO2-concentratie bijna altijd onder 1500 ppm blijft, bij 31 duiven per mand worden de hoogste waarden gemeten.

Kijk er is zelfs een grenswaarde bekend. (1000 ppm)

Ik denk dat onze voorzitter van onze afdeling aanstaande maandag wat uit te leggen heeft. Ik ben zeer benieuwd naar zijn verhaal.

Wordt vervolgt.