23-02-2023 Ledenraad NPO bespreekt CO2 waarden op 11 Maart.

Op zaterdag 11 maart bespreekt de NPO ledenraad het gewijzigde reglement vervoer en lossingen.

Op de nieuwe NPO site staan er bijlage’s bij de onderstaande nummers:

11a Verslag bijeenkomst Vervoer en Vervoermiddelen.

 • Art. 7 Monitoring luchtkwaliteit duivenwagen
 • beschrijving eisen meetsysteem en meetlocaties in de wagen; de gestelde eisen aan een meetsysteem en de voorgeschreven locaties van de sensoren worden opgenomen in het Vervoersreglement
 • grenswaarden:
 • ▪ temperatuur: 28 °C welke max. 4,5 uren mag worden overschreden waarna gedurende minimaal 1 uur wordt gerust en de duiven van drinkwater voorzien
 • ▪ CO2: 2000 ppm (parts per million)

Meetsystemen in de duivenwagens worden verplicht. De meetresultaten worden ingezet bij bewaking van het welzijn van onze duiven tijdens het transport en leveren ook nieuwe inzichten op. Deze nieuwe inzichten kunnen worden ingezet bij de verzorging van de duiven en de optimalisering van de klimaat condities in de duivenwagens. Er worden grenswaarden aangegeven voor temperatuur en CO2.

Klik voor het complete verslag bijeenkomst Vervoer en Vervoermiddelen hier.

11b Presentatie vervoer

 • Effecten CO2 bij de mens:
 • 0,0420 %vol Schone buitenlucht (=420 ppm)
 • 0,1000 %vol Grenswaarde klaslokaal (=1000 ppm) 
 • 0,5000 %vol Wettelijke grenswaarde (MAC-w.)
 • >0,5000 %vol Toename ademvolume
 • >2,5000 %vol Hoofdpijn, hartkloppingen, flauwte
 • >7,0000 %vol Ademnood, bewusteloosheid, sterfte
 • Aanpassingen Reglement V&L
 • Art. 7 Monitoring luchtkwaliteit duivenwagen
 • ● beschrijving eisen meetsysteem en meetlocaties in wagen
 • ● grenswaarden:
 • – temperatuur: 28 °C welke max. 4,5 uren mag worden overschreden
 • – CO2: 2000 ppm (parts per million)
 • Bedoeld t.b.v. ‘samen leren’ met techniek en verzorging

Klik voor de volledige presentatie vervoer hier.

11c Reglement vervoer en lossingen NPO.

 • Artikel 7 Monitoring luchtkwaliteit duivenwagen
 • 1. Duivenwagens bestemd voor doorgaande routes naar de losplaats beschikken over een meet-, logging- en alarmsysteem voor de luchtkwaliteit in de wagen. Dit meetsysteem voldoet aan de volgende eisen:
 • a. gemeten wordt de temperatuur (°C) en de concentratie van koolstofdioxide (ppm);
 • b. de meetlocaties in de duivenwagen betreffen tenminste:
 • – korte motorwagens en containers: ‘midden-boven’ en ‘midden-onder’
 • – opleggers: ‘voor-boven’, ‘voor-onder, ‘achter-boven’ en ‘achter-onder’.
 • Waarbij wordt bedoeld met:
 • – ‘voor’: op circa één kwart van de lengte van de wagen (halverwege de voorste helft);
 • – ‘achter’: op circa drie kwart van de lengte van de wagen (halverwege de achterste helft);
 • ‘boven’: ter hoogte van de tweede mandenrij van boven;
 • ‘onder’: ter hoogte van de tweede mandenrij van onder.
 • c. sensoren of voelers bevinden zich in de spleet tussen twee naastgelegen manden van de tweede mandenrij van boven of in de spleet tussen de bovenste en een-na bovenste mandenrij. Sensoren of voelers bevinden zich niet aan de zijde van het centrale gangpad of tussen mand en deur;
 • d. sensoren of voelers worden tenminste aan één zijde van het centrale gangpad aangebracht.
 • e. De meet-, logging- en alarmsysteem voor de luchtkwaliteit wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 1 januari 2024 geïnstalleerd in de duivenwagens.
 • 2. Bij onvolledige belading van de duivenwagen worden tenminste de mandkolommen rond of onder de sensoren of voelers met manden gevuld.
 • 4. De grenswaarden voor de luchtkwaliteit in duivenwagens tijdens het feitelijk rijden zijn:
 • – 28 °C luchttemperatuur
 • – 2000 parts per million (ppm) koolstofdioxide (CO2);
 • Deze grenswaarden mogen beiden en of afzonderlijk maximaal 4,5 uren worden overschreden waarna er minimaal één uur wordt gerust waarbij de deuren worden geopend en de duiven van water worden voorzien.
 • 5. Indien de koolstofdioxide (CO2) waarden regelmatig de 3000 parts per million (ppm) overschrijden dan dient de ventilatie in de duivenwagen aangepast te worden zodat overschrijding van 3000 ppm niet meer of slechts zeer zelden voorkomt.
 • 6. Bij overschrijding van de onder artikel 7, lid 4 en lid 5, genoemde grenswaarden dient het meetsysteem de convoyeur (near) realtime te alarmeren.

Klik voor het volledige reglement vervoer en lossingen NPO hier

Nu heeft u een mooi overzicht met betrekking tot de CO2 waarden tot ons hoogste orgaan aan toe, de NPO.

Omdat ik geen CO2 kenner ben zeggen mij de waarden weinig.

Wel heeft een lid van onze vereniging met veel kampioenschappen (Afdeling niveau) in zijn bezit, CO2 meters in zijn hok hangen. In elke afdeling 1 meter. Bij hem komen de waarden nooit boven de 1000 ppm. Bij 1300 ppm gaat bij hem zelfs het alarm af.

Ik denk dat we er alles aan moeten doen om de CO2 waarden zo laag mogelijk te houden in de duivenwagens/containers.

Het is erg jammer dat onze afdeling hun leden niet eerder volledig hebben ingelicht. Vooral niet na de onderstaande datums gezien te hebben.

 • 19 oktober 2022 bespreking afdelingsvoorzitters met WOWD inzake opstelling programma van eisen voor duiventransport en transportmiddelen.
 • 26 november 2022 toelichting NPO op de najaar ledenraad.
 • 21 januari 2023 bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle afdelingen om inhoudelijk verder op de materie in te gaan. Zie presentatie vervoer.

Op 27 januari 2023 ontvangen de verenigingen van afdeling 9 de stukken voor de ALV van 27 februari aanstaande. Op 4 februari volgt er nog een aanvulling en op 16 februari de definitieve stukken.

De onderstaande reactie van onze afdeling op een vraag van de vereniging uit Almelo was helemaal niet nodig geweest.

Reactie bestuur: 1. Zoals al tijdens de ledenvergadering van 24 oktober jl. is aangegeven zullen wij de meetgegevens met u delen zodra er conclusies uit getrokken kunnen worden. De boven en onder waarden moeten hiervoor eerst worden vastgesteld door de WOWD. Dat er veel argwaan en achterdocht zou zijn is bij ons niet bekend. Wel dat er een klein aantal critici zijn.

Op 21 januari was het afdelingsbestuur reeds op de hoogte van alle gegevens. Zie de presentatie vervoer.

Het zou het afdelings bestuur sieren als zij hun verontschuldiging zouden aanbieden aan P.V. (0603) Reisduif Almelo voor hun reactie.