24-05-2024 Automatische deuren.

Veel afdelingen maken gebruik van automatische deuren om hun duiven te lossen. Het is echt een prachtig gezicht om alle duiven in 1 keer te zien vertrekken.

Zeg nu zelf, beter dan het bovenstaande kan het niet worden.

Als je het bovenstaande ziet dan geloof je eigenlijk niet dat er nog minstens 1 afdeling is die geen automatische deuren gebruikt met het lossen van hun duiven. Dan mag een persoon elke deur 1 voor 1 open zetten en dat aan beide kanten van de trailers. Het betreft de afdeling met de meeste duiven in concours van ons land en wel afdeling 5. Je vraagt je af, zijn ze zo armlastig om nog hun duiven te lossen zoals in de jaren 70 van de voorgaande eeuw of zit er te weinig jeugd om te vernieuwen.

Het is ook zeer lastig om een filmpje op het internet te vinden van een lossing van afdeling 5. Maar ik heb er 1 gevonden, wel een oudje maar je kunt mooi zien hoe het lossen met geen automatische deuren te werk gaat.

De wagens dicht bij elkaar met een draaiende windmolen in het zicht.

Wij kunnen ook geen gebruik meer maken van de mechanische klokken met de gummiringen. Elke liefhebber heeft nu een elektronische klok.

Wat ik zeggen wil is, stilstand is achteruitgang.

Afijn, in de afdeling 9 blijft er ook wel eens een deur hangen die niet open gaat. Gelukkig gebeurd dat niet vaak en wordt meteen de deurveer vervangen zodat het de week erop niet weer kan gebeuren met die deur.

In Friesland hadden ze er ook last van blijkt wel uit de onderstaande tekst.

Er bereikten ons als bestuur een aantal opmerkingen en klachten over het vervoer en de lossing van afgelopen weekend. 

Zo zou tijdens het rijden van de ophaalroute een aantal deuren open zijn gegaan, terwijl bij de lossing is Duffel juist een aantal deuren gesloten bleven.

Tijdens de de lossing gingen 4 deuren in 3 verschillende wagens niet open. Dit heeft allebei te maken met het mechanisme van automatisch lossen. 

Belangrijkste reden is dat de wagens niet altijd volledig waterpas gezet kunnen worden als de ondergrond niet helemaal vlak is. 

Deze zijn zo snel mogelijk daarna alsnog gelost door de mensen ter plaatse, uiteraard zodra ze bij de auto konden komen waar de duiven uitvlogen.

De duiven draaiden toen nog boven de losplaats waar de laatste duiven tussen gelost zijn. 

Het euvel is besproken door de vervoerder en convoyeurs en er wordt geprobeerd dit zo snel mogelijk weer te verhelpen.

Het bestuur. 

Vanavond mochten de duivenliefhebbers uit Friesland hun duiven inkorven voor de wedvlucht vanuit Arlon.

Bij de Blauwe Doffer te Akkerwoude (BDA) hebben ze er een oplossing op gevonden. Zie de onderstaande foto:

Ze hebben hun duiven mee gegeven met Arriva het busvervoer. Die hebben ook automatische deuren en die werken altijd.

Damwoude, Akkerwoude

Tot 1971 vormde dit dorp een zelfstandige eenheid. Sindsdien is het met het naburige Murmerwoude en Dantumawoude samengevoegd tot een nieuwe administratieve eenheid, Damwoude.

Allen veel succes dit weekend en we moeten samen maar blijven lachen ondanks het weer.