29-01-2021 Oplichting of Fraude met NPO ringen 2021? (deel 2)

Ik heb heel veel reacties gehad op mijn schrijven van vorige week, waarvoor hartelijk dank. Samen met uw hulp en de reactie van de NPO welke ik reeds op de maandag ochtend mocht ontvangen heb ik redelijk inzicht gekregen met betrekking tot de NPO ringen over 2021 en de bestellingen bij Aliexpress. Onderstaand nog even de drie opties die ik de vorige week nog had open staan.

1. Zijn er dubbele ringen in omloop?

2. Kunnen ringadministateurs van de verenigingen reeksen opgeven welke niet door de NPO ontvangen zijn per vereniging?

3. Kunnen de liefhebbers de eigendomsbewijzen insturen naar de NPO om deze op naam te laten zetten, zonder dat er controle plaats vindt of de ringnummers vallen binnen de reeksen welke de NPO heeft ontvangen?

Onderstaand de letterlijke tekst (met veel type fouten) van de ontvangen mail van het NPO.

Geachte heer Willemsen,
 
Het is al jaren bekend dat er via Alieexpres illegale ringen verkocht worden.
Alle landen hebben hier last van we kunnen er alleen “nog” niets tegen doen.
 
In de database van de NPo kunnen geen ringen worden ogenomen die niet binnen de
range vallen van de door de NPO uitgegeven ringen.
En als de Cloud omgeving klaar is, kunnen ze ook niet meer worden ingekorfd.
Met vriendelijke groet,
Frank Marinus

Hiermee bevestigd het NPO dat er geen ringen kunnen worden opgenomen in de NPO database welke buiten de uitgegeven reeks ringen vallen.

Conclusie is dus dat optie 2 en 3 afvalt, waardoor alleen optie 1 nog maar mogelijk is. (Dubbele ringen) Niet zo mooi want alle duifkampioenschappen lopen nu gevaar.

Ook de zin, Alle landen hebben hier last van we kunnen er alleen “nog” niets tegen doen, heeft mij bijzonder verbaasd.

Wat blijkt: Op de NPO site kun je in November reeds zien wat jouw ringenserie wordt voor 2021. Hierdoor is het mogelijk om je ringenserie bij Aliexpress te bestellen waardoor je al in November of December maar in ieder geval ruim voor 1 Januari van 2021 je jongen kunt ringen. Het was wellicht een kleine moeite geweest om de inzage wat je ringenserie wordt voor 2021 tijdelijk offline te halen tot 1 Januari 2021.

De eerste review welke ik kan zien bij Aliexpress is van 21 November 2020. Dus zie welke mogelijkheid je de liefhebbers hebt geboden die inzicht hebben in de NPO database.

Tevens worden bijna alle uitslagen (op een enkele afdeling na) uitgerekend door Compuclub. Deze club zou best eens van 1 weekend (of meerdere) al hun ontvangen ingekorfde bestanden kunnen controleren of er geen dubbele ringnummers aanwezig zijn.

Wat zouden we kunnen doen om onze mooie duivensport te beschermen voor fraudeurs:

A. De covid werkgroep van de NPO heeft echt geweldig werk verzet. Wat opvalt zijn de mooie posters die in de inkorflokalen moeten worden opgehangen. Ik weet dat de NPO nu ook de Aliexpress ringen in huis heeft. Het nieuwe NPO bestuur (waar ik veel vertrouwen in heb) was er reeds mee bezig en de ringen van Aliexpress wijken af van de NPO ringen. Dus ik zou graag een mooie poster willen zien in elk postduiven lokaal met een afbeelding van de goede NPO ringen met daarbij ook de afbeelding van de foute Aliexpress ringen. Dan kunnen de inkorfploegen ook mooi het verschil zien. Tevens dient er een duidelijke instructie op te staan hoe te handelen bij het ontdekken van verkeerde ringen.

B. Het NPO zou een paar hokcontroles kunnen uitvoeren, we weten nu in ieder geval twee ringseries welke afgeleverd zijn. Dit om er zeker van te zijn dat die liefhebbers te goede trouw zijn en er niets mee te maken hebben of om te controleren of er naast de ringen van 2021 wellicht ook andere jaargangen aanwezig zijn op de hokken waarvan de ringen afwijken van de NPO ringen.

C. Als NPO bestuur zou ik willen weten wie er reeds in November bij de ringen database mbt de ringen van 2021 kan, en wie er hebben ingelogd. Wellicht handig als straks de puzzelstukjes gelegd moeten worden.

D. Fraudeurs doen het voor het geld. In Belgie is veel geld te maken met mooie uitslagen en goede duiven. Aangezien de Belgen reeds zeer vroeg starten met hun jonge duiven vluchten is daar veel winst te behalen met jongen welke je reeds eind November of begin December kunt ringen. Ook hebben ze daar een viertal nationale vluchten voor de jongen op het programma staan. Wellicht dat de verkeerde ringen naar Belgie gaan, mooi vroeg ringen, in Januari laten overschrijven, bestelde NPO ringen niet gebruiken en spelen met ouden met de jonge duivenvluchten in Belgie. Zien ze ook mooi het verschil niet tussen de verkeerde en juiste NPO ringen. Dus wellicht samenwerken met de Belgische bond, want Fraudeurs kennen geen grenzen.

Zo, nu heb ik er genoeg over geschreven, voor de volgende week een schrijven over de stand van zaken met betrekking tot het koppelen van de kwekers en vliegers. En ook ga ik U vertellen welke bonnen ik heb gekocht en welke jongen ik heb gekregen in 2019 en 2020.