13-03-2022 Zelfreflectie gewenst.

Op de algemene ledenvergadering van onze afdeling de afgelopen week bleek dat er 21 verenigingen niet aanwezig waren van de 65 verenigingen. Dat is maar liefst ruim 30%

Dat is niet best, vandaar dat ik ook begin met de koptekst zelfreflectie gewenst.

Zelfreflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt.

Waar ging het fout dat de afgevaardigen van 21 verenigingen niet kwamen op de algemene vergadering.

Ik ken wel een aantal voorbeelden die ertoe bijgedragen hebben dat veel verenigingen zich niet meer druk maken over het te voeren beleid van de afdeling.

Op de Natourvluchten in 2018 bleek dat de duiven van 1 vereniging uit Haaksbergen met Zuid mee ging naar de losplaats van Zuid in plaats van hun oorspronkelijke losplaats van Noord. De vereniging uit Haaksbergen werd uit het Natourprogramma gehaald bij Noord. Dat alles midden in een vliegseizoen en via de bestuurders van de Afdeling in de achterkamertjes geregeld. De verenigingen van afdeling Zuid wisten nergens van. Pas nadat een bekend persoon er wat tegen een bestuurder van gezegd had, kwam er achteraf een schriftelijk schrijven met de mededeling. Zoiets kan echt niet midden in een seizoen besloten worden zonder akkoord van de leden.

Zo heeft het afdeling bestuur zelf besloten om een huurverplichting aan te gaan met onze vervoerder om een overdekte stalling te huren voor onze containers met een looptijd van 5 jaar. Het werd ook zodanig op een vergadering gepresenteerd. Op een vraag van de kiesman van onze vereniging of het bestuur daar zelf over mag beslissen, was het antwoord JA daar mogen wij zelf over beslissen. Ik heb daar zelf sterk mijn twijfels bij. Onze afdeling heeft nu een jaarlijkse verplichting lopen tot 31 december 2026. Het jaarbedrag is maar liefst 30.000 euro per jaar. Onze vervoerder bouwt een nieuwe opslag loods waar onze wagens ook in kunnen staan. Ons afdelingsbestuur lijkt wel een huwelijk aan te gaan met onze vervoerder. Mij is altijd geleerd om 3 offertes aan te vragen zodat je kunt zien wat de mogelijkheden zijn en wat de juiste prijs is. Door de huurverplichting aan te gaan verlies je compleet je onderhandelings positie met de vervoerder. Als het afdelingsbestuur beweert dat het niet zo is dan is zelfreflectie met spoed gewenst. En voor 2022 heeft de vervoerder laten weten dat de vrachtprijzen met 5% verhoogt zullen worden. Onze afdeling had maar 2% begroot. De verhoging is exclusief de dieseltoelsag die niet mals zal zijn. Deze verhoging was mede de reden dat de financiële begeleidings- en controlecommissie (FBC) de begroting niet konden goedkeuren. De FBC heeft bij de controle van het jaarverslag over 2019 reeds gewezen op het kostenniveau van de afdeling. Ze vragen nu nogmaals aan het bestuur om kritisch te zijn en te blijven op haar uitgaven. Maar helaas waren de huurverplichtingen belangrijker dan het advies van de FBC. De FBC geeft het bestuur nog mee om de duivensport betaalbaar te houden voor de leden van afdeling 9. De FBC zou ook graag zien dat het bestuur zich ook richt op het realiseren van besparingen aan de kostenkant. Maar het kwaad is al geschied, de huurverplichting is aangegaan tot en met 2026. Geen besparing dus maar een beste verhoging van de kosten en dus de vrachtprijzen. Trouwens petje af voor de personen die zitting hebben in de FBC, ze doen hun werk voortreffelijk. Alleen jammer dat ons afdelingsbestuur er zo weinig mee doet en het lijkt er veel op dat ze de FBC niet serieus nemen.

Vorig jaar was het advies van de FBC om een voorziening/reserve te vormen voor onderhoud en/of vervanging van het wagenpark. Maar ook dit advies is niet opgenomen in de jaarrekening van 2021. Nu is de penningmeester voornemens dit te gaan doen in 2022.

Ik kom nog even terug op de vraag van onze afgevaardigde van mijn vereniging of het bestuur zelf mag beslissen om een huurcontract aan te gaan met onze vervoerder. Het antwoord was resoluut JA. Zonder overleg vooraf met de verenigingen en hun leden. Ik verwacht zelf dat hierdoor de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor hun genomen beslissing. Vooral het advies van de FBC zal zwaar meewegen indien het onder de rechter komt. Ik ben in ieder geval blij dat ik niet in het afdelingsbestuur zit.

Ons afdelingsbestuur staat niet naast onze verenigingen met hun leden maar ver erboven. Hierdoor voelen veel verenigingen zich niet gehoord en heeft het weinig zin om de afdelingsvergadering te bezoeken.

https://www.facebook.com/1512723058955739/posts/3214449452116416/

Wat ik zelf de arrogantie ten top vond in 2021 was dat het afdelingsbestuur geen enkele reactie gaf op de lossing van Arlon. De leden zaten met de vraag hoeveel duiven er wel niet verongelukt zouden zijn? Met een korte verklaring hadden er veel vragen beantwoord kunnen worden.

De leden van onze vereniging kregen de dag na de vergadering reeds een mooi uitgewerkt verslag van de vergadering. Frans hartelijk dank daar voor.

Onze afdeling gaat een nieuwe begroting maken, ik heb nog een mooie tip voor onze afdelingsbestuurders. Hou rekening met het feit dat er minimaal 10% minder duiven vervoerd zullen worden.

Reden hiervoor is:

  • De als maar stijgende kosten (huur stallingsruimte wagens) 5% verhoging van onze vervoerder etc.
  • De dieseltoeslag die zeer hoog zal zijn. Compenseer dat door te gaan tanken in Luxemburg. (Onderhandelingspunt met de vervoerder, oh ja die positie hebben we niet meer.)
  • De voerkosten die verhoogd gaan worden voor alle liefhebbers. Er is zelfs sprake dat een brood nog wel eens 5 euro zou moeten gaan kosten.
  • De hoge inflatie en energiekosten.

Pffffff ik had mij voorgenomen om alleen positieve stukken te gaan schrijven over onze duivensport. Ik heb respect voor onze bestuurders die veel inzet en moeite doen voor onze duivensport. Maar in dit geval zijn ze een huwelijk aan gegaan met onze vervoerder van onze duiven, zonder het belang van hun leden en de vrachtprijzen voorop te zetten. Ik vraag mij af hoe het zover is gekomen dat het afdelingsbestuur verliefd werd op de vervoerder van onze duiven.

Dan maar een leuk filmpje om het blog verhaal met een lach af te sluiten.