STELLING: Wetenschappelijk rapport over inversie moet het verliezen van onze duiven verminderen, maar het geeft ons juist meer verliezen.

Het IWB is mede verantwoordelijk voor het lossen van onze duiven De letters staan voor Instituut Wedvlucht Begeleiding.

Het IWB team heeft een zwaarwegende adviesbevoegdheid aan lossingverantwoordelijken inzake het lossen en de afstemming van de lossingen. Zwaarwegende adviesbevoegdheid wil zeggen dat in principe door lossingverantwoordelijke
niet wordt afgeweken van het standpunt van het IWB . Mocht dit wel het geval zijn dan volgt onderzoek door bestuur NPO.

Met andere woorden, de verantwoordelijke lossingspersonen van de afdelingen mogen niet afwijken van het advies van het IWB anders volgt een onderzoek door de NPO.

Maar er ligt een wetenschappelijk rapport over inversie bij het IWB waardoor deze telkens adviseren om de duiven pas te lossen als de inversie geheel verdwenen is.

Wat zie je dan gebeuren? Vooral met de jonge duiven. Lossen mag bijvoorbeeld pas na 8.30 uur. Maar vaak moeten afdelingen op elkaar wachten met de lossingen zodat de jongen niet in de duivenmassa van een andere afdeling komen en daarin mee gaan trekken. Dus gaan er afdelingen los om 8.30 uur maar ook om 9.30 uur. Lost een afdeling per CC dan kan het nog gekker. Bijvoorbeeld 9.30 los, 9.40 los en 9.50 los.

In het voorjaar is dat geen probleem maar in de zomer vaak wel. Onze jonge duiven worden dan opgeleerd en vaak wordt het dan smiddags lekker warm waardoor onze jongen dorst krijgen en moeten drinken.

Ik heb er al zo vaak over geschreven. Wordt het te warm weer voor jongen in opleiding dan komen er na 13.00 uur haast geen jongen meer. In onze afdeling ging het reeds mis op de africhtingsvluchten voordat de wedvluchten nog moesten beginnen. Dus zelfs op een afstand van nog geen 100 kilometer.

Zelfs op de natourvluchten ging het dit jaar behoorlijk mis met de jongen. Het probleem van de verliezen van de jonge duiven lijkt alleen maar groter te worden. Het weer (de warmte) en de wind (vaak Oost) zat ook niet mee dit jaar.

Nu even terug naar het IWB en het wetenschappelijke onderzoek inzake inversie. Ik durf hardop te zeggen en zelfs te schreeuwen dat het onderzoek niet compleet is. Er zijn meerdere soorten inversies waarbij onze duiven geen enkele moeite hebben om hun vluchtlijn te bepalen. De jonge duiven kunnen dan mooi op tijd gelost worden waardoor ze meer tijd krijgen om voor 13.00 uur hun hok te bereiken. Dat scheelt heel veel verliezen bij de jonge duiven. Onze zuiderburen zijn toch niet gek dat ze veel vroeger lossen dan de Nederlanders. Dus het onderzoek is niet volledig, met alle gevolgen van dien.

Bij windstil weer is inversie gevaarlijk maar wanneer het niet windstil is niet. Grondinversie boven de weilanden, is geen enkel probleem voor onze duiven als er wind is. Daarbij komt dat inversie met windstil weer zelden voorkomt.

Het IWB is dus mede verantwoordelijk voor de vele verliezen bij de jonge duiven omdat ze vasthouden aan een ondeugelijk en onvolledig wetenschappelijk rapport over inversie.

Wat ook een oplossing kan zijn is om het zwaarwegende advies te laten vallen met de mogelijkheid van een onderzoek van het NPO. Zodat de afdelingen weer zelfstandig verantwoordelijk zijn voor hun eigen lossingen.

De personen achter het IWB doen vast hun uiterste best. Maar van een ondeugelijk en niet compleet wetenschappelijk rapport over inversie, gaan ze het nooit winnen. Een bak van kritiek, ook van mijn kant, komt er over ze heen. Maar we kunnen niet zonder hen. Ze gaan vast inzien samen met het NPO bestuur dat de ingeslagen weg veranderd moet worden en dat het wetenschappelijke rapport over inversie moet worden aangepast of dat het de prullebak in kan.

Onze afdeling zag de bui al hangen met betrekking tot de vele verliezen bij onze jonge duiven. Ze stellen een commissie jonge duiven in. We horen meer op de aanstaande ledenvergadering van onze afdeling. Maar er is reeds een voorvergadering geweest met een aantal genodigden en ons afdelings bestuur.

Ik denk dat het een mooie aanvulling kan zijn om de verliezen van onze jongen terug te dringen, maar als het NPO / IWB zijn beleid inzake inversie niet veranderd dan kan ook de commissie jonge duiven zo haar best gaan doen maar blijven we zitten met lossingen van onze jonge duiven na 8 uur smorgens.

Ik vertrouw er maar op dat het goed komt want ook de verantwoordelijk personen zullen moeten inzien dat het zo niet verder kan.

Ps op de agenda van de NPO staat het punt: Functioneren IWB.

Ik ben zeer benieuwd wat er met ons zal worden gedeeld.

Zelf zou ik best een actievere rol willen spelen in de duivensport maar mijn gezondheid zit dat helaas in de weg.


Een bericht

 1. Wim, ik ben het wederom met je eens. Ik heb me d’r ook al eerder over uitgelaten.
  Zelf laat ik ‘s zomers bij huis mijn jongen (bijna altijd) zo vroeg mogelijk los, in ieder geval uiterlijk 7 uur. Als ik ze zelf ga africhten, dit jaar zo’n 15 keer, ga ik ook altijd zo vroeg mogelijk op pad met de ploeg. Meestal ben ik vóór half negen weer thuis, de (meeste) jongen zijn dan vaak ook al thuis. Ik let nauwelijks op inversies d.w.z. ik ga ze natuurlijk niet africhten bij mistig of zeer heiig weer. Ik let ook niet op UV straling. Bij ons op de club zijn ze daar beducht voor, maar als je ze vroeg ga africhten heb je daar eigenlijk nooit last van.

  Dit jaar heb ik bij huis zo’n 16 jongen verspeeld (waarvan eind maart 10 winterjongen in 1 klap). Tijdens het zelf africhten tot max. 40 km) bijna geen verliezen, maar vanaf de eerste klokvlucht (8 weg, later nog 2-3 teruggekomen) elke week een paar weg. Op natoer heb ik nog de nodige terugkomen jongen etc. gespeeld tot ca. 280 km. Uiteindelijk 20-21 goed bevlogen jongen over gehouden (van de oorspronkelijke 65 gespeend).

  Deze reactie via de app binnen gekregen.
  —————————————-

  Goedemorgen Wim
  Tja wat is wijsheid met de lossingen van de jonge duiven. Ondanks beweringen dat duiven heel goed tegen warmte kunnen denk ik daar vooralsnog anders over. Zeker bij de jonge duiven. Dat zou dus pleiten voor vroege lossingen. Maar gaat het qua verliezen zo veel beter in België? En hoe zit het met Duitsland,Polen. Hier hadden we zaterdag een najaarsvlucht op 100 km. Hoe het weer was kun je zien op het kaartje. De lossing was 10 minuten eerder. ‘s Avonds was schat ik nog bijna 2/3 achter. Die zijn zondag goed nagekomen. Het was toen ook prachtig weer, maar niet warm natuurlijk. Die waren in de volle zomer zeker niet zo nagekomen vanwege de warmte vermoed ik. Dat trekt een jonge duif niet.
  Dus zou, los van het inversie verhaal, mijn voorkeur uitgaan naar vroegere lossingen. Toch denk ik niet dat we daarmee dan het verlies op de jonge duivenvluchten opgelost hebben.
  Groet

Geen commentaar mogelijk.